Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26959-139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-189023
Bijlage blg-189024
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-10-12
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding zestiende voortgangsrapportage over het Project Geluidsisolatie Schiphol
Dossiernummer 26959
Dossiertitel Toekomst van de nationale luchthaven
Identifier kst-26959-139
Indiener J.J. Atsma
Ondernummer 139
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Natuur en milieu | Geluid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst van de nationale luchthaven; Brief regering; Aanbieding zestiende voortgangsrapportage over het Project Geluidsisolatie Schiphol
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013