Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26642-114".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-80575
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-09-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 26642
Dossiertitel Europees Sociaal Fonds (ESF)
Identifier kst-26642-114
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 114
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Europees Sociaal Fonds (ESF); Brief regering; CBS-rapport ESF-monitor deelnemerskenmerken 2009
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011