Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-26448-627".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken nieuwe herbeoordelingen UWV
Dossiernummer 26448
Dossiertitel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Identifier kst-26448-627
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 627
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Brief regering; Stand van zaken nieuwe herbeoordelingen UWV
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020