Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25883-178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-12-31
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2010, over Arbo-onderwerpen
Dossiernummer 25883
Dossiertitel Arbeidsomstandigheden
Identifier kst-25883-178
Indiener J.P.H. Donner
Ondernummer 178
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Arbeidsomstandigheden; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 december 2010, over Arbo-onderwerpen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2010-2011