Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25424-71".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2008-07-03
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 25424
Dossiertitel Geestelijke gezondheidszorg
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-25424-71
Indiener VAN GERVEN
Ondernummer 71
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST120769
Publicatiedatum 2008-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Geestelijke gezondheidszorg; Motie van het lid van Gerven
Vergaderjaar 2007-2008