Kamerstukken in dossier 25424

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief regering; Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over één kwaliteitssysteem (Kamerstuk 25242-449)(herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 454 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (0 kB)

  Herziening Zorgstelsel; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale Ombudsman "Borg de zorg"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 963 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1574 kB)

  Meer inzicht en persoonsgericht handelen: een tiental praktijkvoorbeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 25424, nr. 455 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief regering; Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over inzicht in de wijze waarop de wachtlijsten worden teruggedrongen, de motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz en de motie van het lid De Lange c.s. over een persoonsgerichte aanpak voor de 13.000 mensen die herhaaldelijk in de politiemeldingen voorkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 455 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 245 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Politie; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over taak politie bij het verlenen van (nood)hulp op straat en bij (GGZ)instellingen als personen met verward gedrag betrokken zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29628, nr. 860 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (178 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over GGZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 453 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief regering; Reactie op bericht van het AMC op het oordeel van de IGJ inzake het steekincident in de metro van Amsterdam en over het bericht 'OM deelde ten onrechte straffen uit'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 452 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (7332 kB)

  Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag; tussentijdse evaluatie. ZonMw (november 2018, 64 blzn.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-01-2019 2018-2019 25424, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (16 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief van de staatssecretaris van VWS inzake vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal