25 424
Geestelijke gezondheidszorg

nr. 71
MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 3 juli 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er pas uitbetaling plaatsvindt na sluiting van de dbc;

overwegende, dat vrijgevestigden hierdoor in financiële problemen kunnen komen;

verzoekt de regering het dbc-systeem aan te passen, zodat vergoeding van dbc’s in termijnen (deel-dbc’s) mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven