Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25424-265".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-469550
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'
Dossiernummer 25424
Dossiertitel Geestelijke gezondheidszorg
Identifier kst-25424-265
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 265
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Geestelijke gezondheidszorg; Brief regering; Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015