Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-25268-184".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-928206
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-03-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het onderzoek ter evaluatie van het Bureau Architectenregister
Dossiernummer 25268
Dossiertitel Zelfstandige bestuursorganen
Identifier kst-25268-184
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 184
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Reactie op het onderzoek ter evaluatie van het Bureau Architectenregister
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020