Kamerstukken in dossier 25268

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief minister bij de rapportage doorlichting zelfstandige bestuursorganen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 25268, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief minister over verbeteringen in vormgeving en werkwijze van de ZBO's op het terrein van VWS

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-11-1998 1998-1999 Kamerstuk 25268, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Nadere duiding van de termijn van de toezending van het standpunt inzake het rapport Evaluatie Zorginstituut Nederland (Kamerstuk 25268, nr. 99)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Informatie over onderzoeksvragen naar declaratie- en reisgedrag van de Nza

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Verslag review ADR inzake onderzoek Flynth

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Verslag review Auditdienst Rijk inzake onderzoek Flynth Audit B.V. naar het declaratie- en reisgedrag van de NZa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 25268, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal