Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-24515-401".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder
Dossiernummer 24515
Dossiertitel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
Identifier kst-24515-401
Indiener L.G.J. Voortman
Indiener C.M. van Brenk
Ondernummer 401
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Motie; Motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017