Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 830

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 830 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 augustus 2011

Uw Kamer heeft via een schriftelijk overleg op donderdag 4 augustus 2011 vragen gesteld over onder andere het verslag van de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurogebied d.d. 21 juli 2011 en de garantiestelling aan de ECB. In de eerste bijlage van deze brief vindt u de beantwoording van deze vragen (kamerstuk 21 501-07, nr. 831).

Uw Kamer heeft op maandag 18 juli 2011 ook een aantal vragen gesteld via een Verslag van een schriftelijk overleg. In de bijlage bij mijn brief aan uw Kamer van 20 juli jl. (kamerstuk 21 501-07, nr. 820) en tijdens het Algemeen Overleg van 21 juli jl. (kamerstuk 21 501-07, nr. 823) heb ik de vragen beantwoord over de onderwerpen die het meest van belang waren in het kader van de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied van 21 juli 2011. Ik heb in die brief ook toegezegd u de antwoorden op de overige vragen uit het VSO zo spoedig mogelijk toe te zenden. Deze vindt u in de tweede bijlage van deze brief (kamerstuk 21 501-07, nr. 832).

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager