Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-08-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-2768".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-994718
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-08-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Recente ontwikkelingen asielketen
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-19637-2768
Indiener A. Broekers-Knol
Ondernummer 2768
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-08-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Recente ontwikkelingen asielketen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021