Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-02-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-2578".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Landgebonden asielbeleid voor Turkije
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-2578
Indiener A. Broekers-Knol
Ondernummer 2578
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Landgebonden asielbeleid voor Turkije
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020