19 637 Vreemdelingenbeleid

29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 2429 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2018

Op 30 oktober heeft het OM bekend gemaakt dat een 32-jarige Syriër is gearresteerd op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en witwassen. De arrestatie vond plaats in Amsterdam.

De man wordt ervan verdacht voor zijn komst naar Nederland actief te zijn geweest voor Jabhat al-Nusra, een organisatie verwant aan Al Qa’ida. Hij zou gevechtshandelingen hebben verricht en mogelijk betrokken zijn geweest bij aanslagen in Syrië.

Betrokkene is volgens het OM de persoon die in september 2017 werd herkend tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Ik heb naar aanleiding van dit incident in De Balie op verschillende momenten met uw Kamer van gedachten gewisseld. Ook hebben zowel de Staatssecretaris van JenV als ik hierover enkele brieven aan uw Kamer verzonden1.

De arrestatie is het resultaat van gedegen onderzoek. Zodra strafrechtelijk ingrijpen opportuun werd, is hiertoe overgegaan. Ten aanzien van betrokkene is door de diensten geacteerd op basis van actuele dreigingsinschattingen, waarbij telkens het tegengaan van de potentiële dreiging centraal stond.

Naar verwachting wordt de verdachte op 2 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. In verband met het lopende strafrechtelijk onderzoek kan ik op dit moment geen verdere informatie geven over deze casus.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 19 637 en 29 754, nr. 2366, dd. 29 januari 2018; Kamerstuk 19 637, nr. 2381, dd. 9 april 2018.

Naar boven