Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-1913".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-1913
Indiener F. Teeven
Ondernummer 1913
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015