Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-19637-1362".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 19637
Dossiertitel Vreemdelingenbeleid
Identifier kst-19637-1362
Indiener E.M.H. Hirsch Ballin
Ondernummer 1362
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-10-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Uitkomsten pilot intensivering ongewenstverklaring vreemdelingen (PIOVR)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011