20 Stemmingen moties Internationaal spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Internationaal spoor,

te weten:

  • -de motie-Minhas/Van der Molen over een plan van aanpak voor het spoorgoederenvervoer (29984, nr. 998);

  • -de motie-Bouchallikh c.s. over het voor de zomer ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk ticketingsysteem (29984, nr. 999);

  • -de motie-Van Ginneken/Minhas over de Actieagenda Trein en Luchtvaart voorzien van extra ambitie (29984, nr. 1000).

(Zie vergadering van 28 september 2022.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Ginneken stel ik voor haar motie (29984, nr. 1000) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Minhas/Van der Molen (29984, nr. 998).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (29984, nr. 999).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven