19 Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi,

te weten:

  • -de motie-De Hoop over het betrekken van de verdeling over de dag in de BVOV-monitoring (23645, nr. 773);

  • -de motie-Van Ginneken/Bouchallikh over het toetsen van plannen en ambities voor het ov op robuustheid, houdbaarheid en kosten (23645, nr. 774);

  • -de motie-Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiële situatie van taxichauffeurs (23645, nr. 776);

  • -de motie-Minhas over een onderzoek naar een gelijk speelveld voor alle mobiliteitskaartaanbieders (23645, nr. 777);

  • -de motie-Van Nispen/De Hoop over de NS-ticketprijzen voor 2023 niet verhogen (23645, nr. 778);

  • -de motie-Van Nispen/Alkaya over de naleving van de belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het aangekondigde onderzoek (23645, nr. 779).

(Zie vergadering van 28 september 2022.)

In stemming komt de motie-De Hoop (23645, nr. 773).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ginneken/Bouchallikh (23645, nr. 774).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Baarle (23645, nr. 776).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Minhas (23645, nr. 777).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, GroenLinks … Nee, GroenLinks is niet voor. Dat komt denk ik door de heer Van Baarle. Hij kwam een beetje dreigend op mij af en toen zei ik "voor". Ik doe deze motie dus even opnieuw. Excuus.

In stemming komt de motie-Minhas (23645, nr. 777).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Van Baarle van DENK.

De heer Van Baarle (DENK):

Voorzitter, sorry dat ik wat dreigend overkwam, maar mijn motie is volgens mij aangenomen. Die was ontraden, dus ik zou graag een brief van het kabinet willen over hoe het de motie gaat uitvoeren. Bedankt.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen dit heuglijke nieuws voor u doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Nispen/De Hoop (23645, nr. 778).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Alkaya (23645, nr. 779).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven