5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor dinsdag 28 maart aanstaande ook te stemmen over:

  • -een brief van het Presidium (36200-V, nr. 80);

  • -de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (36132) en de daarbij ingediende moties.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen (36269);

  • -Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen (36159);

  • -Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden) (36301).

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 22/03), met als eerste spreker het lid Van Ginneken van D66;

  • -het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 22/03), met als eerste spreker het lid Beckerman van de SP;

  • -het tweeminutendebat Examens 2023 (31289, nr. 533), met als eerste spreker het lid De Hoop van de Partij van de Arbeid.

Aangezien alle sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het tweeminutendebat Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen van de agenda afgevoerd. Er is dus niemand die iets te zeggen heeft over de verzegeling van de afvoerleiding van toiletten op pleziervaartuigen. Daarom wordt het van de agenda afgevoerd. Daar gaan we spijt van krijgen! Ik ruik een parlementaire enquête over vijf jaar over dit onderwerp.

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 36008-2; 36255-(R2176)-1.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 31936-1006; 36200-98; 33529-1094; 29023-378; 31936-1014; 33576-336; 24170-276; 36124-21; 36124-22; 19637-3029; 29628-1149; 29628-1150; 23645-775; 35925-V-96; 29689-1153.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 34682-108; 36250-25; 31475-28; 24095-573; 36200-VI-113; 36200-IV-42; 36151-34; 24515-670; 29247-363; 31490-324; 32802-55; 2022Z23338; 30821-170; 29362-316; 28362-63; 26643-958; 2023Z03085; 31066-1157; 31934-64; 21501-07-1915; 29389-112; 32847-985; 32847-990; 32847-986; 33118-247; 2023Z03832; 22112-3579; 21501-02-2576; 22054-377; 31125-123; 36200-X-60; 36094-23; 31066-1156; 31066-1158; 31066-1154; 31935-80; 21501-07-1921; 32013-257; 36151-33; 26643-954; 19637-3052; 35604-9; 36200-IV-43; 28807-285; 34682-109; 31288-1004; 26643-956; 28676-425; 29924-235; 36200-X-61; 26643-957; 31239-369; 32813-1166; 2022Z24914; 35334-213; 35334-215; 35334-212; 33037-488; 36067-186; 31765-701; 36200-XVI-196; 35660-16; 27879-89; 32317-821; 29684-233; 36045-131; 21501-33-999; 36045-113; 27830-382; 31516-38; 30952-416; 2023Z03758; 22112-3614; 31934-65; 29279-757; 29911-388; 21501-32-1470; 21501-32-1502; 32637-529; 32627-42; 32627-43; 32627-41; 35334-224; 35334-216; 31524-545; 36067-183; 29447-79; 29447-81; 29477-794; 33626-16; 29477-790; 29477-788; 29477-784; 29477-787; 29477-786; 29477-785; 29477-783; 29477-782; 29477-775; 29477-773; 29477-765; 29477-763; 33532-92; 36200-170; 32013-256; 35925-IX-36; 32813-1088; 32847-976; 32757-189; 27926-370; 32813-1114; 30196-802; 32813-1149; 32847-980; 30196-804; 30196-806; 32852-223; 32847-984; 22112-3587; 33826-49; 26150-205; 31936-1024; 31936-1025; 36200-XII-110; 31409-376; 31209-240; 31239-370; 29684-234; 29689-1180; 25295-1998; 29383-388; 22112-3605; 29477-764; 21501-08-889; 33836-78; 36200-VI-105; 31265-110; 31265-108; 33836-77; 28676-424; 25295-1991; 25295-1990; 19637-3054; 19637-30533.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven