7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het tweeminutendebat Hoofdlijnendebat VWS (CD d.d. 08/03), met als eerste spreker het lid Agema van de PVV;

  • -het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD d.d. 24/02), met als eerste spreker het lid Tjeerd de Groot van D66;

  • -het tweeminutendebat Uitvoering motie-Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamerstuk 35600, nr. 71), met als eerste spreker het lid Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

Ik deel mee dat de volgende debatten zijn komen te vervallen:

  • -het debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen;

  • -het debat over de subsidie aan Siriz;

  • -het debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel.

Ik stel voor dinsdag 15 maart aanstaande ook te stemmen over een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (Kamerstuk 36012, nr. 4).

Ik deel aan de Kamer mee dat de contactgroep Verenigde Staten tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Brekelmans en tot haar ondervoorzitter het lid Boswijk.

Naar boven