9 Stemmingen moties Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding,

te weten:

  • -de motie-Mutluer over een plan van aanpak voor het scannen van ten minste alle fruitcontainers (29911, nr. 363);

  • -de motie-Mutluer over een actieplan om misbruik van vakantieparken tegen te gaan (29911, nr. 364);

  • -de motie-Michon-Derkzen c.s. over knelpunten bij het delen van informatie tussen organisaties in het veiligheidsdomein (29911, nr. 365);

  • -de motie-Michon-Derkzen/Mutluer over een gezamenlijke agenda bewerkstelligen voor de NSOC en de RIEC's (29911, nr. 366);

  • -de motie-Michon-Derkzen over meer hrm-samenwerking tussen politie en private beveiligingsbedrijven (29911, nr. 367);

  • -de motie-Van der Werf/Boulakjar over het in één keer indienen van de aanvragen voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (29911, nr. 368);

  • -de motie-Knops/Michon-Derkzen over concrete maatregelen om het witwassen via vakantieparken tegen te gaan (29911, nr. 369);

  • -de motie-Van Nispen/Beckerman over het ontwikkelen van landelijk beleid waarmee gemeenten en provincies Bibob-toetsen kunnen uitvoeren (29911, nr. 370);

  • -de motie-Van Nispen/Beckerman over het versterken van de landelijke aanpak van criminaliteit op en rondom vakantieparken (29911, nr. 371).

(Zie vergadering van 6 september 2022.)

De voorzitter:

De motie-Mutluer (29911, nr. 363) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering werkt aan een plan van aanpak om grootschalige drugssmokkel via logistieke knooppunten tegen te gaan;

van mening dat het plan ook zou moeten leiden tot versterking van de opsporing en handhaving;

verzoekt de regering ten behoeve van dit plan in overleg met experts na te gaan wat de mogelijkheden zijn en effectiviteit is van het scannen van alle fruitcontainers;

verzoekt de regering tevens om in dit plan mee te nemen of en, zo ja, hoe de opsporing in zeehavens kan worden versterkt en hoe dit kan worden verricht door nauwe samenwerking tussen rechercheurs, specialisten en handhavers in de haven en daarbuiten, die in onderlinge samenhang onderzoek doen naar drugssmokkel, inclusief de daarbij betrokken malafide ondernemingen, personen en onverklaarbare geldstromen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 373, was nr. 363 (29911).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mutluer (29911, nr. 373, was nr. 363).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mutluer (29911, nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen c.s. (29911, nr. 365).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Mutluer (29911, nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen (29911, nr. 367).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, Lid Gündoğan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Werf/Boulakjar (29911, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops/Michon-Derkzen (29911, nr. 369).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Beckerman (29911, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van Groep Van Haga ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Beckerman (29911, nr. 371).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven