Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 96, item 8

8 Stemming moties Aanpak van de coronacrisis

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de aanpak van de coronacrisis,

te weten:

  • -de motie-Asscher c.s. over afkeuren van de handelwijze van de minister van Justitie en Veiligheid (25295, nr. 512);

  • -de motie-Baudet/Van Haga over opzeggen van het vertrouwen in de minister van Justitie en Veiligheid (25295, nr. 533).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Dan gaan we nu naar de stemmingslijst. Sowieso gaan we morgen stemmen over het wetsvoorstel inzake de corona-app. Over de overige moties stemmen we morgen, en anders volgende week dinsdag. En "morgen", dat is vandaag. Sorry. We stemmen nu over twee moties.

In stemming komt de motie-Asscher c.s. (25295, nr. 512).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol, Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet/Van Haga (25295, nr. 533).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, Van Kooten-Arissen, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze stemming. Ik dank de Kamerleden, de minister-president, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van VWS, de minister voor Medische Zorg en de mensen die dit debat hebben gevolgd.

Voordat ik de vergadering sluit: houd afstand! Ik wens jullie wel thuis.