Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202025295 nr. 512

25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 512 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S.

Voorgesteld 2 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

keurt de handelwijze van de Minister van Justitie en Veiligheid af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Marijnissen

Klaver

Van Kooten-Arissen

Wilders

Azarkan

Ouwehand

Van Brenk

Krol

Baudet

Van Haga