9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) - 35392

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 10 februari 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 11 februari 2020, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34986, 35219 en 35320 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Overleg Indische gemeenschap - 20454-160

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 februari 2020 - 21501-02-2113

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 07 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting prudentiële behandeling van staatsobligaties en veilige activa (safe assets) - 21501-07-1651

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake de evaluatie van de sixpack- en twopackwetgeving van het Stabiliteits- en Groeipact - 21501-20-1510

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de extra EU-Gezondheidsraad van 13 februari 2020 - 21501-31-548

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer - 23235-198

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over dekkingseisen en ingebruiknameverplichtingen bij de multibandveiling - 24095-509

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over het nieuwe Coronavirus - 25295-93

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Internationaal Strafhof - 28498-46

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 januari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over terugkoppeling resultaten consultatie algemene maatregel van bestuur n-1 - 29023-257

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel van NRC d.d. 9 februari 2020 "Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen" - 29362-283

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling op de reactie op het artikel van NRC d.d. 9 februari 2020 "Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen" - 29362-284

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2 - 30196-704

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de reactie op de motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen - 31288-827

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voedselverspilling in Nederland - 31532-242

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje - 31793-193

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen - 31936-718

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 06 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het consultatiedocument "Draft Guidelines on loan origination and monitoring" van de Europese Bankenautoriteit (EBA) - 32013-232

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie - 32140-65

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over "Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen" - 32140-66

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26) - 32637-410

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over fiscale stimulering van elektrische auto's - 32800-66

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Commitment aan het Klimaatakkoord - 32813-447

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 - 32847-605

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Commissie Bijzondere Situaties (CBS) 2019 en overeenkomsten - 33529-723

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28 januari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benutting budgettair kader Wlz - 34104-274

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein - 34477-70

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën - 35300-IX-15

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gespreksverslag onderzoek Poch - 35300-VI-112

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak van het pedohandboek - 35300-VI-113

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 10 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 35393-2

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 februari 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief inzake misstanden bij zorgboerderij "De Keuterij" met betrekking tot pgb-budget en begeleid wonen - 2020Z02525

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 februari 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat:

- Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (35392).

Naar boven