6 Stemming Ordevoorstel van het lid Baudet

Aan de orde is de stemming over het verzoek van het lid Baudet inzake het vandaag agenderen van het VAO Landbouw, klimaat en voedsel, inclusief stemmingen.

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Wij gaan hoofdelijk stemmen over het verzoek van de heer Baudet om vandaag nog een VAO Landbouw, klimaat en voedsel te agenderen, inclusief stemmingen.

In stemming komt het voorstel.

Vóór stemmen de leden: Beertema, Martin Bosma, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, De Graaf, Graus, Van Haga, Jansen, Kops, Kuzu, Madlener, Maeijer, Markuszower, Edgar Mulder, Öztürk, Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema en Baudet.

Tegen stemmen de leden: Van den Berg, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bromet, Bruins, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hermans, Hijink, Van den Hul, Karabulut, Kerstens, Klaver, Koerhuis, Koopmans, Kröger, Kuik, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, Van der Lee, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Van Nispen, Van Ojik, Van Otterloo, Ouwehand, Özütok, Palland, Peters, Ploumen, Postma, Van Raak, Van Raan, Regterschot, Renkema, Ronnes, Sazias, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Smals, Smeulders, Van der Staaij, Stoffer, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Voordewind, Aukje de Vries, Wassenberg, Westerveld, Weverling, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Van 't Wout, Ziengs, Alkaya, Amhaouch, Asscher, Becker en Beckerman.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 20 stemmen voor en 99 stemmen tegen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van der Lee

Naar boven