19 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 van de agenda af te voeren.

Ik stel voor het Verantwoordingsdebat te houden op dinsdag 21 mei 2019, daarbij de begrotingsvolgorde aan te houden en maximumspreektijden te hanteren van:

  • -20 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

  • -15 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

  • -10 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie.

Op verzoek van de fractie van het CDA benoem ik in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Amhaouch tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Geluk-Poortvliet.

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde stukken zijn goedgekeurd: 35185-1; 35172-(R2123)-1; 35171-(R2122)-1; 35159-1 en 35158-1.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 27625-460; 31936-569; 31936-563; 31936-562; 34775-XIII-109; 33625-270; 32013-209; 31936-546; 29838-97; 21501-32-1017; 28089-82; 28089-81; 21501-08-707; 32849-164; 34346-3; 32852-62; 32813-213; 32813-212; 31409-180; 30175-279; 28286-871; 25422-234; 25422-233; 25422-232 en 32793-363.

Ook stel ik voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 21501-20-1434; 29362-266; 34775-B-18; 35000-B-6; 34477-50; 29362-275; 34477-53; 30010-42; 21501-20-1418; 26488-449; 26488-447; 26488-446; 35000-X-110; 27830-280; 35000-X-107; 2019Z03601; 35000-X-100; 34919-32; 35000-X-108; 35000-X-102; 27830-264; 35000-X-14; 27830-268; 35000-V-67; 27428-355; 27428-353; 27428-352; 32620-226; 31016-216; 31016-214; 31016-213; 31936-590; 31936-595; 31936-589; 31936-588; 31936-586; 24804-98; 31936-578; 31936-582; 31936-575; 31936-576; 31936-570; 31936-571; 35183-1; 35078-28; 31016-215; 2019Z07720; 2019Z05514; 33529-583; 21501-08-770; 35163-(R2121)-2; 30952-336; 2019Z08236; 20361-182; 31524-416; 34100-16; 31409-227; 19637-2478; 29628-865; 31839-634; 31839-633; 29538-280; 29628-870; 33997-135; 29689-960; 29689-935; 27858-446; 29279-500; 21501-31-510; 21501-07-1505; 21501-07-1506; 28165-283; 21501-07-1512; 28165-289; 31865-93; 31865-107; 31865-117; 31865-118; 31865-121; 32802-42; 34775-83; 34775-IX-15; 34775-IX-19; 34775-IX-25; 34960-1; 34960-IX-3; 34960-2; 35000-IX-6; 34950-1; 35000-44; 35000-IX-7; 35000-45; 35000-46; 35148-3; 31865-97; 31865-109; 31865-116; 34950-3; 31865-120; 35000-IX-5; 35168-1; 2017Z18896; 32752-51; 32752-54; 32752-52; 35093-28; 29665-354; 29665-355; 2019Z06933 en 2019Z07653.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen, met als eerste spreker de heer Hijink namens de SP;

  • -het VAO Luchtvaart, met als eerste spreker mevrouw Kröger namens GroenLinks;

  • -het VAO Toerisme, met als eerste spreker de heer Von Martels namens het CDA;

  • -het VAO Biotechnologie en kwekersrecht, met als eerste spreker de heer Weverling namens de VVD;

  • -het VAO Materieel Defensie, met als eerste spreker mevrouw Bruins Slot namens het CDA;

  • -het VAO Sociaal domein/Interbestuurlijk programma, met als eerste spreker mevrouw Özütok namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Wij staan in Nederland bekend om ons consistente buitenlandbeleid. Nog voor het meireces hebben een overgrote meerderheid van de Kamer en de Nederlandse regering een Amerikaanse haatprediker geweerd uit Nederland. En ik ken er nog wel eentje. Iemand die roept: er komen mensen het land binnen, je moet eens weten hoe slecht ze zijn, dit zijn geen mensen, dit zijn dieren. Of over vrouwen: vrouwen, je moet ze als vuil behandelen.

De voorzitter:

En?

De heer Kuzu (DENK):

Wat ons betreft, voorzitter, ook geïnspireerd door uw evenknie van het Britse Lagerhuis, is de Amerikaanse president niet welkom in ons parlement en daarover wil ik een debat met de minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Koopmans (VVD):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Als we aan elk vermoeden van een komend staatsbezoek een debat moeten wijden, kunnen we nog wel even bezig blijven. Geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

De president van een van de belangrijkste partners van Nederland is van harte welkom, voorzitter.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun voor het debat, want ik wil heel graag horen welke onderwerpen de Nederlandse regering wil bespreken met de president. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de abortuswetgeving die in zijn land wordt ingevoerd.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Het is altijd goed en belangrijk om te debatteren over de plannen van de president van de Verenigde Staten, zeker als het om deze president gaat, dus ik steun het verzoek tot een debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun.

De voorzitter:

Nee. Dan meneer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik hoop dat u in ieder geval het voorbeeld van uw evenknie van het Britse Lagerhuis volgt, want hij heeft daar wel uitspraken over gedaan. Laat ik doorgaan met het volgende punt.

De voorzitter:

Hij heeft meer dingen gedaan en die volg ik niet altijd.

De heer Kuzu (DENK):

Daarom was het ook een hoop en een streven, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. U had nog een verzoek.

De heer Kuzu (DENK):

Jazeker. Stelt u zich eens voor dat u in de Gelderse plaatsen Brummen en Tiel woont. U gaat naar de huisarts. Die huisarts zegt tegen u: ga maar naar de DA of naar de Kruidvat; het is een proef waarbij u doorverwezen gaat worden naar drogisten. Dat kan natuurlijk niet en dat vraagt om een debat met de minister voor Medische Zorg.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Dat is inderdaad belangrijk om over te spreken, maar we hebben voor de zomer nog én een AO Geneesmiddelenbeleid én een AO Eerstelijnszorg, dus ik denk dat we mogelijkheden hebben om dit sneller te bespreken dan als we het hier op een lijst van dertigledendebatten zetten.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, graag een brief. Geen steun. Ik zou in ieder geval graag de brief willen hebben voor het AO Pakketbeheer.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Dit is een belangrijk thema dat goed te bespreken is in een AO. Steun voor de brief en het betrekken bij het AO Pakketbeheer.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ik sluit mij aan bij alle voorgaande sprekers.

De heer Hijink (SP):

Ja, dit kan sneller besproken worden in een algemeen overleg voor de zomer.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Daar ben ik het mee eens. Geen steun voor het debat.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun, in een AO.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Geen steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, het is een proef, dus geen steun voor het debat.

De voorzitter:

Meneer Kuzu.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik zie dan de brief gaarne tegemoet voor het eerstvolgende AO waar het besproken kan worden. Ik dank u vriendelijk.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Graus namens de PVV.

De heer Graus (PVV):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Er is in het meireces een dierenarts afgetuigd bij een slachterij. Ik zeg al jarenlang dat er politie mee moet gaan met de controles, maar de Kamer steunt mij daar niet in. Nu is er een dierenarts gewond geraakt. Ik vroeg een paar weken geleden nog hier: jongens, stuur nou de politie, desnoods de dierenpolitie, mee om die controlerende artsen te beschermen. Nu is het gebeurd. Ik wil dus graag een debat met de minister van LNV. Volgens mij moet daar ook de minister van Justitie en Veiligheid bij zijn, want die gaat natuurlijk over de politie. Maar daar gaat een andere woordvoerder van ons weer over, dus dat kan ik niet vragen.

De heer De Groot (D66):

Akkoord, steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. We hebben begrepen dat het geen incident is. We hebben er Kamervragen over gesteld. De NVWA zegt zelf dat als ze gaan inspecteren op boerderijen, ze dan regelmatig de politie moeten meevragen. Dus we willen heel graag onze vragen beantwoord hebben vóór het debat, en we willen ook de minister van Justitie en Veiligheid erbij hebben.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, steun voor dit debat. Mag ik bij u aangeven dat als dit debat gesteund wordt door de collega's, ik het debat dat ik heb aangevraagd over de NVWA dan niet zal aanvragen?

De voorzitter:

Eens even kijken. Welke is dat? O, dat is voor straks! Dan weet ik dat inderdaad alvast.

De heer Futselaar (SP):

Steun, en dank aan mevrouw Lodders.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, steun. Ik heb één kanttekening. Er worden meerdere debatten over de NVWA aangevraagd — ik ben er zelf ook schuldig aan — en ik denk dat als het stof is neergedaald, we elkaar als woordvoerders even in het gezicht moeten aankijken of we een aantal dingen kunnen samenvoegen. Dat zou de plenaire agenda ook wel kunnen ontlasten.

De voorzitter:

Heel goed voorstel, meneer Geurts!

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. Ik sluit me aan bij de laatste opmerking, ook omdat er volgens mij nog een tweede termijn komt van een AO over dit onderwerp. Maar dat laat ik even aan de woordvoerders.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor het verzoek. En ook steun voor de woorden van de heer Geurts.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, steun voor het verzoek. We moeten in de procedurevergadering inderdaad even kijken of we wat zaken bij elkaar kunnen schuiven.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De voorzitter:

Meneer Graus, u heeft het weer voor elkaar gekregen!

De heer Graus (PVV):

Dank u wel. Ik denk dat de Kamerleden ook zien dat dit een zeer ernstige zaak is.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Geurts heeft ook de suggestie gedaan om de debatten die met elkaar samenhangen, samen te voegen. Dat betekent ook dat je het misschien eerder kan plannen en dat andere debatten van de agenda worden afgevoerd, waardoor er ruimte ontstaat voor andere dingen.

De heer Graus (PVV):

Daar ben ik het helemaal mee eens, maar dit is iets specifieks waar ook de minister van Justitie even bij moet zitten.

De voorzitter:

Ja, zo gaat het altijd.

De heer Graus (PVV):

Hij is hier echt bij nodig. Want de LID werkt ook samen met de politie. Waarom doet de NVWA dat niet? Ik begrijp dat niet.

De voorzitter:

Maar meneer Graus, ik geef u toch mee om even in overleg te gaan met anderen die misschien hetzelfde onderwerp ...

De heer Graus (PVV):

Maar we hebben nu in ieder geval voldoende steun. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Ja, u heeft zeker een meerderheid.

Dan ga ik naar mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Dwangzorg bij ouderen die nog thuis wonen, vind ik sowieso weerzinwekkend. Maar nu blijkt ook dat veel thuiszorginstellingen zich op ruime schaal bezondigen aan verboden dwangmaatregelen bij cliënten die nog thuis wonen. Ik ben daar dusdanig van geschrokken dat ik daar graag een debat over wil voeren.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Kort, maar krachtig: steun voor dit verzoek.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp. We hebben nog een aantal AO's voor de zomer waarbij we dit volgens mij kunnen betrekken, zoals het AO Wijkverpleging of het AO Eerstelijnszorg. Dus ik zou willen voorstellen om dat te doen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Wél steun.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter, het lijkt mij heel goed om het te betrekken bij een van de AO's. Dat gaat sneller. En ik zou inderdaad van tevoren ook een brief willen.

De heer Slootweg (CDA):

Het is inderdaad een verontrustend bericht, dus ik zou graag een brief willen hebben. En ik denk dat de snelste manier om dit te behandelen toch het AO is, dus vandaar geen steun.

De voorzitter:

Voorlopig geen steun.

De heer Hijink (SP):

Steun voor het verzoek.

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik sluit me aan bij collega Slootweg.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun voor een apart debat, maar het betrekken bij een ander AO.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Het argument "sneller" is oneigenlijk, want als de Kamer in meerderheid besluit om hier vandaag en nu een debat over te voeren, dan gebeurt dat ook. Maar ik zie in ieder geval wel genoeg steun voor een dertigledendebat. Dat moet dan maar. En in de tussentijd kan het gewoon zo zijn dat thuiszorgorganisaties de deur dicht blijven doen en op slot blijven draaien bij beginnend dementerende ouderen. Dat kan dankzij deze Tweede Kamer.

De voorzitter:

We voegen dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U had nog een verzoek, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, voorzitter. Natuurlijk ben ik tegen oplopende zorgkosten, want zieke mensen betalen het meest. Maar daar waar wij nog de wonden likken van de kaalslag van de afgelopen jaren, waaronder het sluiten van de verzorgingshuizen, is het op dit moment nog steeds zo dat er nog steeds hysterisch wordt begroot op VWS. En er komt nu een nieuwe bezuinigingsronde aan. Daar schrik ik enorm van. We hebben het systeem van zorg te herstellen in plaats van het verder af te breken. Daarom zou ik willen voorstellen om hier op korte termijn plenair over te debatteren.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, steun voor dit verzoek. Helemaal opmerkelijk vond ik het advies van de minister dat wij als Kamer met voorstellen moeten komen. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van de minister is om hierover na te denken. Volgens mij moeten wij hier dus zo snel mogelijk over spreken.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter, geen steun. De minister heeft juist aangekondigd welke onderzoeken hij laat doen voor de toekomst van de zorg en gaat met ons in gesprek over Keuzes in Kaart.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Bij deze woorden sluit ik me aan. Ik zou wel willen vragen om een brief. Ik denk dat mevrouw Agema een aantal specifieke vragen hierover heeft; daar heeft ze over getwitterd. Het lijkt me dus goed om een aantal echt specifieke vragen te stellen — dat kunnen we in de procedurevergadering doen — die dan beantwoord kunnen worden in de brief.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Van harte steun voor het verzoek.

De heer Hijink (SP):

Steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Over de kosten van de zorg zullen we het in heel veel debatten nog hebben. Ik vind het ook heel positief dat de Kamer betrokken wordt bij het meedenken over eventuele oplossingen, maar we steunen een apart debat hierover niet.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

Nee. We weten allemaal wat de uitkomst wordt van Zorgkeuzes in Kaart in de zorg, namelijk dat de oppositie straks weer stapels onderzoeken gaat aanleveren en dat CPB, Financiën en VWS die allemaal weer opzijschuiven.

De voorzitter:

Maar u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

Nee, maar we hebben wel een ruime minderheid voor een dertigledendebat. We zullen wel zien wat er nu weer dichtgaat: ziekenhuizen, verpleeghuizen. We zullen zien wat er nu weer afgebroken gaat worden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Agema. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Arno Rutte, namens de VVD.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Vorige week, op 9 mei, kwam er berichtgeving naar buiten over de spectaculaire resultaten van slimme hartzorg op afstand: 70% minder spoedeisendehulpopnames, 40% minder verpleegdagen en 30% minder spoedritten van de ambulance. Ondanks dat lukt het maar niet deze vormen van zorg heel snel op te schalen en heel snel voor patiënten beschikbaar te krijgen. In een blog op de site van ICT&health werd op 29 april een oplossingsrichting aangedragen. Daarover zou ik via een interpellatie op korte termijn de minister voor Medische Zorg willen bevragen.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

U weet dat voor het plannen van een interpellatiedebat een meerderheid van de Kamer nodig is, meneer Arno Rutte?

De heer Arno Rutte (VVD):

Volgens mij heb ik de steun van 30 leden nodig voor een interpellatie.

De voorzitter:

Dat klopt.

De heer Arno Rutte (VVD):

Wanneer het gepland wordt, hangt af van u, maar als een meerderheid van de Kamer het sneller wil ...

De voorzitter:

Bij een interpellatie gaat het echt om een meerderheid van de Kamer.

De heer Arno Rutte (VVD):

Nou, we gaan het zien.

De voorzitter:

Oké, maar dan weet u dat.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Ook ik wil de minister op korte termijn over heel veel spreken, maar niet hierover. Geen steun.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Ik hoor de heer Rutte in ongeveer ieder debat uitgebreid het woord voeren over e-health. Ik geloof niet dat daar nog een aparte interpellatie voor nodig is. Als hij die lijn gewoon doortrekt, horen we hem nog vaak genoeg over dit punt.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het lijkt mij uitstekend om hierover op korte termijn van gedachten te wisselen. Steun.

De heer Geleijnse (50PLUS):

Voorzitter. Blijkbaar wil de Kamer in deze zaal niet debatteren over ouderen of andere zaken, maar wel over e-health. Ik vind dat heel bijzonder. Geen steun.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Ik vind het wel een beetje een lastige figuur, omdat dit een ander verzoek is dan een debatverzoek. Wat ons betreft hoeft dit niet op deze manier, dus geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Geen steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Dit is wel een bijzondere situatie. In het Reglement van Orde staat dat er 30 leden nodig zijn voor een interpellatie. Die 30 leden zijn er nu dus, maar de interpellatie wordt niet ingepland?

De voorzitter:

Nou ja, de interpellatie komt gewoon op de lijst, naast andere debatten. Alleen als een meerderheid ...

De heer Arno Rutte (VVD):

Ja, dan krijgt die ... Oké, helder; dat kan.

De voorzitter:

Die heeft u niet. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Asscher, namens de PvdA.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter. Alle kinderen hebben er recht op dat ze hun dromen kunnen najagen en dat scholen hen voorbereiden op hun verdere leven, op een leven in onze samenleving. Dat gebeurt ook op fantastisch veel scholen in het openbaar en het bijzonder onderwijs. Maar we zien dat scholen zich soms verschuilen achter artikel 23 van de Grondwet, achter de onderwijsvrijheid, om een extreem hoge bijdrage te vragen of om les te geven op een manier waardoor kinderen niet worden voorbereid op een leven in onze Nederlandse samenleving. Denk aan het Cornelius Haga Lyceum. Dus, voorzitter, het is de hoogste tijd dat wij met elkaar een goed debat voeren over de vraag of het niet tijd is om de onderwijsvrijheid in artikel 23 te moderniseren.

De heer Rog (CDA):

Ik vind de onderwijsvrijheid in artikel 23 een belangrijk thema. Dus graag steun voor het debat. Ik denk dat we ook wel wat zaken kunnen rechtzetten waar de heer Asscher het bijzonder onderwijs van beticht. Ik wijs er wel op dat de Onderwijsraad in december met een advies over precies dit punt komt. Mogelijk zou u bij de inplanning van dit debat daarmee rekening kunnen houden.

De voorzitter:

Dus ergens in december 2019?

De heer Rog (CDA):

Wij hebben gevraagd of de Onderwijsraad daarmee wil komen. En precies over dit thema komt de Onderwijsraad met een advies. Het lijkt mij wezenlijk om dat daarbij te betrekken.

De heer Asscher (PvdA):

Ik snap dat het niet vandaag hoeft, maar ik zou wel graag voor het zomerreces willen debatteren. Het hoeft niet in de weg te staan aan het advies van de Onderwijsraad. Dus als de Kamer daarin zou bewilligen, zou het geweldig zijn om het debat voor het zomerreces te houden.

De voorzitter:

Dan is het misschien ook goed om gelijk aan te geven of u het daarmee wel of niet eens bent. De heer Rog heeft zijn punt al gemaakt.

De heer Bisschop (SGP):

Het is goed om te merken dat hier in de Kamer de vrijheid van onderwijs heel breed als een belangrijke waarde wordt gedragen. De vraag is alleen of je daar waar sprake is van misstanden, de hele vrijheid van onderwijs ter discussie moet stellen.

De voorzitter:

Maar u begint nu al met het voeren van het debat, meneer Bisschop.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, ik kom tot mijn punt, namelijk ...

De voorzitter:

Dat is wel of geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, dat ik daarover niet het debat wil voeren. Ik wil wel debatteren over de vraag hoe je uitwassen, misbruik, verschuilen achter ... Hoe kun je dat? En dat is niet het debat waar ik collega Asscher om hoor vragen.

De heer Asscher (PvdA):

Dan zou je het moeten proberen.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, maar ik heb ook het concept van het herschreven artikel 23 van de Grondwet gezien.

De voorzitter:

Meneer Bisschop, ik weet nog steeds niet of u het verzoek wel of niet steunt.

De heer Bisschop (SGP):

Ik ga dit debat in deze vorm niet steunen.

De voorzitter:

Kijk, dat is helder!

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. Volgens mij doet de heer Bisschop gewoon mee met het debat als het ingepland wordt. Wat ons betreft, gebeurt dat ook voor de vakantie. Dus steun voor een debat voor het zomerreces.

De heer Kwint (SP):

Het is de hoogste tijd dat dat artikel eens een keer kritisch tegen het licht gehouden wordt en dat we kijken wat we daaraan kunnen verbeteren. Dus steun.

De voorzitter:

Ook voor het zomerreces? Of daarna?

De heer Kwint (SP):

Zeker, dat lijkt me een goed idee.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik praat graag met de heer Asscher over de uitwassen die we zien in het onderwijs.

De voorzitter:

Maar?

De heer Bruins (ChristenUnie):

Dan kunnen we ook met elkaar debatteren over de vraag of en in hoeverre dat met artikel 23 van onze Grondwet te maken heeft. Dus ik steun dit debat.

De voorzitter:

Oké. Meneer Bruins, ook voor het zomerreces?

De heer Bruins (ChristenUnie):

De timing vind ik niet belangrijk. Ik zou dat rapport er eigenlijk best wel bij willen betrekken. Dus het mag ook in december.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Het is een belangrijk onderwerp. Het is goed om daarover te spreken. Het mag van mij zelfs ín het zomerreces.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Volgens mij gaat dit een interessant debat worden. Onze steun. En het is prima om dat voor het zomerreces te doen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun, en ook voor het zomerreces.

De heer Öztürk (DENK):

Ik merk dat de PvdA, de heer Asscher, het islamitisch onderwijs in Nederland wil verbieden. Daar zal ik dus geen steun aan geven.

De voorzitter:

Meneer Asscher, een meerderheid heeft uw verzoek gesteund en ook het verzoek om dat debat voor het zomerreces te houden.

De heer Asscher (PvdA):

Mag ik nog één ding zeggen? Ik heb in de oorspronkelijke aanvraag om een debat met mevrouw Van Engelshoven, de minister van OCW, gevraagd. Ik denk dat een debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bij dit onderwerp meer in de rede ligt. Misschien wilt u het kabinet verzoeken om de heer Slob af te vaardigen? Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan gaan we nu naar de heer Fritsma namens de PVV.

De heer Fritsma (PVV):

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben zich alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 60.000 immigranten ingeschreven bij Nederlandse gemeenten. Deze aanhoudende massa-immigratie zorgt voor een flinke toename van de Nederlandse bevolking, zegt hetzelfde CBS. Voor de PVV, en hopelijk ook voor de andere fracties, is het de hoogste tijd om in de breedte over het immigratie- en asielbeleid te praten. De PVV wil natuurlijk een forse immigratiebeperking. Maar het kabinet moet eindelijk ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

De heer Fritsma (PVV):

... richting aangeven. Daarom inderdaad een debat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit is een punt waar we graag over spreken en ook regelmatig over spreken. Ik zie de toegevoegde waarde van een extra debat niet direct, met alle waardering voor het punt dat de heer Fritsma agendeert.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Over hoe de Nederlandse bevolking zich gaat ontwikkelen en ook wat de impact van migratie daarop is, heeft mijn collega Klaas Dijkhoff bij de Algemene Politieke Beschouwingen vragen gesteld aan het kabinet en het ook gevraagd om daar scenario's voor te ontwikkelen. Het kabinet heeft laten weten richting de zomer de eerste fase van onderzoek af te ronden. Dus mij lijkt dat we dat eerst moeten afwachten voordat we nu een debat inplannen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Becker (VVD):

Voor nu geen steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Den Boer, D66.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

We doen niks anders dan over migratie praten, dus dat is allemaal overbodig. Geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik sluit me aan bij de VVD. Geen steun.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Laten we eerst die scenario's afwachten en dan een debat voeren. Dus geen steun nu.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Er is veel reden om over immigratie en asiel te praten, maar niet met deze insteek.

De voorzitter:

Meneer Fritsma, u heeft geen steun. Volgende verzoek.

De heer Fritsma (PVV):

Dan wachten we in ieder geval de informatie van het kabinet af waar sommige woordvoerders op hebben gewezen. Wellicht sta ik daarna hier weer.

Ik hoop wel op steun voor het volgend verzoek, voorzitter. Want vers van de pers kregen we vanochtend de Rapportage Vreemdelingenketen binnen, waaruit blijkt dat er alleen vorig jaar al meer dan 4.500 incidenten zijn geregistreerd waarbij asielzoekers worden verdacht van het plegen van een misdrijf. Dat is natuurlijk heel ernstig. Wat nog ernstiger is ...

De voorzitter:

U moet echt kort zijn, meneer Fritsma. Er zijn vandaag 36 verzoeken.

De heer Fritsma (PVV):

Dat weet ik. Maar een belangrijk punt wil ik daarbij nog maken, voor ik een debat aanvraag. Want de staatssecretaris heeft ook geschreven dat slechts vijf asielzoekers of statushouders ...

De voorzitter:

Iedereen heeft het rapport.

De heer Fritsma (PVV):

... uit Nederland zijn verwijderd. Dat is een ongelooflijke wanprestatie ...

De voorzitter:

Meneer Fritsma ...

De heer Fritsma (PVV):

... wat een snel debat rechtvaardigt, met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

De voorzitter:

Wie hierover? Niemand.

De heer Fritsma (PVV):

Dus als er slechts vijf criminele asielzoekers uit Nederland worden verwijderd vindt de Kamer dat geen reden om ook maar iets te zeggen? Dat is toch wel heel merkwaardig, voorzitter!

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Volgens mij kunnen we de Rapportage Vreemdelingenketen het snelst bespreken in een komend AO dat we met staatssecretaris Harbers hebben en dan ook dit punt daar aankaarten. Dus geen steun voor dit aparte debatverzoek.

Mevrouw Den Boer (D66):

Geen steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Wat mij betreft maakt dit onderdeel uit van het eerstvolgende AO met de staatssecretaris.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Het is, geloof ik, niet zo dat we er niet over willen debatteren. We debatteren er heel vaak over en er komen ook nog heel veel gelegenheden. Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik vind het ook wel een beetje raar dat als we afspreken in een commissie dat we bepaalde rapportages krijgen, die we dan altijd bespreken in de commissies, dat een debat wordt aangevraagd als we dan een brief krijgen. We hebben met elkaar afgesproken dat we dat gewoon in deze commissies doen. Dus dáárom geen steun voor dit debat.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Laten we dit in een algemeen overleg doen. Geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Geen steun voor dit debat, maar wel in een AO.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Geen steun voor het aparte debat, maar wel natuurlijk bespreken in het AO.

De voorzitter:

Meneer Fritsma, u heeft geen steun.

De heer Fritsma (PVV):

Nee, helaas. De prioriteiten van de Kamer zijn duidelijk, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Markuszower namens de PVV. Ik verzoek iedereen om echt heel kort aan te geven waar het onderwerp over gaat, maar dat geldt ook voor degenen die reageren. Gewoon: wel of geen steun, zonder een inleiding erbij te houden.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Er is weer een moordverdachte, weer een tbs'er, die samen met een andere tbs'er tijdens zijn verlof iemand heeft vermoord. De minister weigert echt in te grijpen in de falende tbs-klinieken. Daarom graag snel een debat.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, steun voor het debat. Ik ben alleen bang dat het niet heel snel zal gaan, dus dan zal ik het bespreken in het AO Tbs op 26 juni. Tenzij u dit debat onverhoeds eerder kunt plannen, wat mij zou verbazen, ga ik het behandelen in het AO.

De voorzitter:

Goed. Ik zag net mevrouw Buitenweg, maar nu niet meer. Dan ga ik naar de heer Bisschop namens de SGP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. De lijn die de collega van het CDA uitzet, is wat mij betreft prima.

De voorzitter:

En dat is ...?

De heer Markuszower (PVV):

Steun dus ook.

De heer Bisschop (SGP):

Nee, in het AO op 26 juni. Maar mocht het onverhoeds eerder kunnen, dan is dat prima.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Bisschop (SGP):

Ja, in die zin wel, ja. Alleen verwacht ik dat het AO eerder zal zijn, dus vandaar.

De voorzitter:

Goed. Dan ga ik naar mevrouw Den Boer namens D66.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, namens collega Groothuizen steun voor dit verzoek.

De heer Van Nispen (SP):

Ik ga dit zeker eerder bespreken in het commissiedebat dat we in juni hebben over tbs en de forensische zorg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil het ook graag in het commissiedebat, net als de SP.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Eerst in het AO. Wij volgen dus eigenlijk de lijn van het CDA, maar als het echt niet anders kan, steunen wij het debat.

De voorzitter:

Dus u steunt het.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Ja, zo kunt u het samenvatten.

De heer Drost (ChristenUnie):

Graag behandelen in het AO Tbs. Mocht er voor die tijd informatie naar de Kamer komen om opnieuw over dit verzoek te praten, dan doen we dat natuurlijk. Maar voor nu kiezen wij voor het AO.

De voorzitter:

Dus geen steun. U hebt wel een meerderheid, meneer Markuszower, maar er is duidelijk gezegd dat als het in een algemeen overleg aan de orde komt, jullie misschien terugkomen om het van de agenda af te voeren.

De heer Markuszower (PVV):

Ja, voorzitter. Dan doe ik een oproep om het in te plannen voor het AO, zodat we ...

De voorzitter:

Nee.

De heer Markuszower (PVV):

... het in het AO over andere dingen kunnen hebben. Ik proef ...

De voorzitter:

Dan ga ik echt bij iedereen ...

De heer Markuszower (PVV):

Ik proef brede steun in de Kamer om het over dit onderwerp te hebben en ik zie eigenlijk geen reden om te preluderen op uitstel van het debat.

De voorzitter:

Wanneer is het algemeen overleg? Nee. Mevrouw Laan-Geselschap.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Voorzitter, dan nuanceer ik mijn uitspraak. Wij gaan niet met elkaar beleven dat het voor 26 juni plaatsvindt, dus dan trek ik de steun in. Als hij het zo interpreteert, is het wat ons betreft niet oké.

De heer Markuszower (PVV):

Dat kan ook.

De voorzitter:

Meneer Markuszower, er is een algemeen overleg. Er is gezegd: in principe steunen we het verzoek, maar als het in het algemeen overleg aan de orde komt, dan is dat ook meegenomen. Het is niet meegegeven als een soort drukmiddel om dit zo snel mogelijk te plannen. Dat is niet gezegd.

De heer Markuszower (PVV):

Nee, maar dat zeg ik nu wel.

De voorzitter:

Ja, maar dat is niet de meerderheid van de Kamer. Maar u heeft een meerderheid voor het houden van dit debat.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. U had nog twee verzoeken. Gaat u verder.

De heer Markuszower (PVV):

Een directeur in Vught, de liegende directeur die Michael Panhuis een modelgevangene noemde, waardoor Michael Panhuis Anne Faber kon vermoorden, had moeten worden bestraft maar wordt nu beloond. Diezelfde liegende directeur mag nu namelijk zijn eigen falende beleid op plek A gaan uitvoeren op plek B. Het justitieapparaat lijkt nu op een rondtrekkend circus van falende bestuurders. Het zijn maffiapraktijken en daarom wil ik graag een debat.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Wij zouden graag een brief willen. Die willen we graag hebben voor het debat over tbs op 26 juni waaraan mijn collega Van Toorenburg deelneemt. We zouden de brief ook graag willen betrekken bij governance. Daarover heeft collega Agema al eerder een debat aangevraagd.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Geen steun.

De heer Van Nispen (SP):

Ook dit bespreken wij graag bij het commissiedebat op 26 juni, waar we vier uur voor hebben uitgetrokken. Volgens mij zijn er ook schriftelijke vragen gesteld door andere fracties, die we graag voor die tijd beantwoord willen zien.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Diertens (D66):

Mijn collega Groothuizen heeft schriftelijke vragen gestuurd, die we graag beantwoord willen hebben. Steun voor het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun voor een apart debat.

De heer Drost (ChristenUnie):

Wat meneer Van Nispen zegt: geen steun voor het debat, wel behandelen in het AO.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ik wil een behandeling in het AO en daarvoor graag een beantwoording van alle vragen.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik ben ook voor behandeling in het AO.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Uw laatste verzoek, meneer Markuszower.

De heer Markuszower (PVV):

Dat gaat over hetzelfde onderwerp als waarover vandaag mondelinge vragen zijn gesteld, over kindermisbruik. Ondanks die relevante vragen en de vervolgvragen van andere Kamerleden ben ik zeker niet gerustgesteld op het punt van een adequate aanpak tegen kindermisbruikers. Aan kindermisbruikers moet de oorlog worden verklaard. Daarom wil ik heel graag een debat hierover.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Het is het absoluut waard om over gedebatteerd te worden, maar ik meen dat er een debat staat van de heer Bisschop op dit onderwerp. Ik vroeg me af of dat daarmee gecombineerd kan worden.

De heer Van Nispen (SP):

Dat is, denk ik, ook sneller. Dat debat staat volgens mij op nummer 96 of iets dergelijks.

De voorzitter:

Dat klopt. Nee, het is nummer 95. Bijna goed.

De heer Van Nispen (SP):

Nummer 95. Dan hoop ik zelfs dat we voor die tijd ook nog een commissiedebat hebben georganiseerd waar we dit voorbesproken hebben. Maar we moeten het er snel over hebben.

De heer Öztürk (DENK):

We willen het graag eerder en sneller, dus steun voor dit debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Er is inderdaad een debat aangevraagd door de heer Bisschop. Het lijkt me goed om het daarbij te betrekken. Mijn verzoek is wel om het snel in te plannen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Graag het debat van de heer Bisschop verbreden, opdat dit er ook bij kan worden betrokken, want dit is natuurlijk één grote ellende.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Ik sluit me ook aan bij mevrouw Bergkamp.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit zijn gruwelijke zaken. Het is goed om die te betrekken bij het aangevraagde debat. Ik denk dat dat sneller is.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Wij willen het onderwerp betrekken bij het debat van de heer Bisschop.

De voorzitter:

Meneer Markuszower, iedereen vindt het belangrijk, maar de meerderheid wil er niet een apart debat van maken. De meerderheid wil het wel betrekken bij een debat dat eerder is aangevraagd door de heer Bisschop.

De heer Markuszower (PVV):

Mag ik u dan — mede namens iedereen die net heeft verklaard dat ze het steunen, denk ik — verzoeken om dit debat wel sneller in te plannen dan nummer 95 of 96 op de lijst?

De voorzitter:

Daarvoor moet ook een meerderheid zijn. Dus ik wil wel weten of iedereen vindt dat dit debat snel moet worden gepland. Dan gaat het om het debat van de heer Bisschop. Meneer Bisschop, vindt u dat zelf ook?

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik vind dat een briljant voorstel. Snel inplannen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Daar ben ik het helemaal mee eens.

De voorzitter:

Oké. Nog anderen?

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Ik had het al gezegd: snel inplannen.

De heer Drost (ChristenUnie):

Ook steun daarvoor.

De heer Van Nispen (SP):

De SP steunt dat ook. De minister heeft wel gezegd dat hij nog voor de zomer met informatie komt. Ik hoop dat de minister wat dat betreft ook vaart kan maken en dat hij zijn informatie nog voor het debat aan de Kamer stuurt.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ik had me al aangesloten bij mevrouw Bergkamp. Dat doe ik nogmaals.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik steun het ook.

De voorzitter:

Er is wel een meerderheid om een debat van de heer Bisschop dat op de lijst staat, zo snel mogelijk te plannen. Daar gaan we rekening mee houden.

Mevrouw Lodders, toch?

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Ik had mijn verzoek gekoppeld aan de debataanvraag van de heer Graus.

De voorzitter:

O ja, dat is waar ook. Dank u wel. Dat klopt. Mijn fout.

Mevrouw Laan-Geselschap namens de VVD.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Voorzitter, dank. In De Telegraaf van afgelopen zaterdag staat een artikel dat ons erg verontrustte, met allerlei voorbeelden van wat de boeren in Nederland wordt aangedaan, tot en met banners die worden opgehangen met de tekst "burn in hell, farmer". Naar aanleiding van dat artikel willen mijn collega Helma Lodders en ik graag een debat aanvragen met zowel de minister van JenV als de minister van LNV. Gezien de idiotie van de bezetting van gisteren en de vreselijke beelden wilden wij dat graag niet al te lang laten wachten. Ik hoor graag van de collega's of ze dit debat zouden kunnen steunen.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik wil het debat graag steunen. Ik zou het wel graag willen combineren met de aanvraag van de heer Geurts, die er erg op lijkt.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Ik ga het debat ook steunen. Gaat dat een meerderheid van de Kamer halen, dan trek ik mijn verzoek om een debat over de 200 activisten en de Boxtelsituatie in. Dat koppel ik dan hieraan.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Wij kunnen deze debataanvraag wel steunen, maar wij zien ook heel graag eerst een brief van beide betrokken ministers en wij zouden ook willen bekijken of het pragmatisch is om dit eventueel ergens bij te betrekken. Dank u wel.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun. Dank aan de heer Geurts dat hij zijn verzoek dan intrekt.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor dit debatverzoek. Ik had het verzoek van de heer Geurts ook gesteund, dus het is mooi als het in elkaar geschoven kan worden. Bij het vragenuurtje heeft de minister aangegeven nog met een brief naar de Kamer te komen. Laten we dus in ieder geval wachten tot we die brief hebben, zodat we daarover kunnen debatteren.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Markuszower (PVV):

Steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, steun, ook voor de brief. Maar omdat de minister er in het vragenuur al niet op inging, wil ik hier wel expliciet benoemen dat ik heel graag wil dat het kabinet reflecteert op de gemiddeld 3 miljard wetsovertredingen die per jaar in de veehouderij plaatsvinden. Dat moeten we dus zeker ook betrekken bij dit debat.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Laan-Geselschap. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik nu naar mevrouw Ploumen namens de PvdA.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Wij lazen berichten dat er zowel bij de politie als bij de brandweer een tekort aan personeel is. Dat is natuurlijk voor de werkers bij de politie en de brandweer moeilijk werken, maar het is ook voor ons allemaal een slechte zaak. Daar wil ik dus graag een debat over voeren.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Bij beide organisaties speelt dat al jaren en daar spreken we ook heel regelmatig over. Ik wil dat graag zo snel mogelijk weer doen, dus ik betrek dit het liefst bij het AO Nationale veiligheid en crisisbeheersing eind juni en het AO Politie van komende dinsdag. Dus geen steun.

De heer Van Nispen (SP):

Steun, maar we gaan het vanzelfsprekend ook al eerder bespreken.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter, geen steun, want er staan nog heel veel AO's Politie gepland. Er komt ook nog een AO Brandweer na het zomerreces — dat hoop ik tenminste — en we hebben ook nog dat AO Nationale veiligheid. We hebben dus plenty gelegenheden om dit te bespreken.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Het is zoals mevrouw Den Boer zegt. Geen steun.

De heer Van Dam (CDA):

Ik begrijp de zorg, maar verleen geen steun om de reeds genoemde redenen.

De heer Drost (ChristenUnie):

Geen steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, ik zou het willen koppelen aan bestaande AO's.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik had wel graag steun willen geven, maar ik geloof dat het niet meer nodig is.

De voorzitter:

Mevrouw Ploumen, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Nee, voorzitter. Laten we het in de AO's bespreken, met enige urgentie, en dan hoop ik dat we tot werkbare oplossingen komen, voorgesteld door het kabinet. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Ellemeet namens GroenLinks.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Voor het reces is er een AO geweest over keuzehulp voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Een belangrijk punt in dat AO was de positie van Siriz in relatie tot VBOK. Daar zijn veel partijen bezorgd over. Vervolgens horen wij na dat AO vanuit de media dat VBOK en Siriz gaan fuseren. Dat is nogal wat. Daar wil ik graag een debat over met de staatssecretaris.

Voorzitter. Ik wil ook dat de staatssecretaris per ommegaande het beschikkingsbesluit openbaar maakt dat op 6 mei al verstuurd is aan Siriz. Waarom wil ik dat? Omdat er maatschappelijke organisaties zijn die hiertegen willen procederen. Zij hebben een termijn van drie weken. Er zijn nu al meerdere dagen verstreken en zij kunnen geen bezwaar maken als dat beschikkingsbesluit niet openbaar is.

De voorzitter:

Mevrouw Ellemeet, ik ga gewoon naar mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun voor dit debat. Ik zou er ook bij willen betrekken de buitengewoon slappe reactie van minister De Jonge op de berichten dat er een zogenaamde abortusbus geplaatst wordt. Daar worden vrouwen tegen hun zin voorgelicht over een besluit dat ze zelf prima hebben kunnen nemen.

De heer Van Nispen (SP):

Steun van de SP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, als relatieve buitenstaander — ik neem niet deel aan het debat — verbaas ik mij voortdurend over de verbetenheid waarmee Siriz en VBOK achtervolgd worden. Geen steun voor dit debat. Als er een brief aan de staatssecretaris wordt gevraagd met een toelichting op hoe het nou precies zit, dan geef ik daar alle steun aan.

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voorzitter. Mevrouw Ellemeet heeft eerder een debat aangevraagd over de intimiderende praktijken bij abortusklinieken. Dat debat hebben wij gesteund. Ik zou willen voorstellen om dat allemaal bij elkaar te behandelen. Als we dat doen, blijft er steun voor bestaan, want dat debat is voor zover ik heb begrepen al gesteund.

De voorzitter:

Nummer 66, hoor ik.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Steun voor het voorstel van mevrouw Dijkstra om alles bij elkaar te voegen tot één debat.

Mevrouw Kuik (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Voeg het bij het eerder aangevraagde debat.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor een apart debat, maar wel om dit onderwerp toe te voegen aan een debat dat al op de lijst staat. Dat debat is ook door u aangevraagd, mevrouw Ellemeet. Weet u dat nog?

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Dat weet ik zeker nog, voorzitter. Dan moeten we het verbreden. Ik denk dat het vooral belangrijk is om dit zo snel mogelijk te bespreken. Ik heb de collega's nog niet gehoord over het zo snel mogelijk openbaar maken van het beschikkingsbesluit dat op 6 mei aan Siriz is gestuurd. Ik hecht daar heel veel waarde aan. Anders maken wij het maatschappelijke organisaties onmogelijk om daartegen te procederen.

De voorzitter:

Maar daarvoor heeft u geen meerderheid nodig. Dat is gewoon uw individuele recht om informatie te vragen.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Oké, prima.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik nu naar meneer De Groot namens D66.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter. Vorige week werden wij opgeschrikt door een alarmerend rapport over de teruggang van onze biodiversiteit. Na het klimaatakkoord is het nodig om ook na te denken over de teruggang van onze natuur. In dit rapport laten gezaghebbende wetenschappers zien dat niemand meer kan betwijfelen dat we nu echt aan de slag moeten. Daarover zou ik graag een debat voeren met de minister van LNV.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Ik wil dit debat steunen, maar ik zou wel graag een brief van de minister van LNV willen waarin zij aangeeft wat zij aanvullend op wat er tot nu toe gebeurde, wil gaan doen. Anders gaat de commissie voor LNV precies hetzelfde debat voeren als ze altijd al voert, en daar heb ik niet zo veel zin in.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dat een miljoen planten- en diersoorten dreigt te verdwijnen is hartstikke ernstig, dus ik steun het debat.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter, uiteraard van harte steun voor de aanvraag van dit debat. Ik had zelf ook een aanvraag over dit VN-rapport staan en sluit mij graag aan bij deze aanvraag. Wel wil ik verzoeken om het debat wat breder te trekken en ook met de minister van EZK te voeren. Het gaat om een zeer omvangrijk rapport. We moeten ook reflecteren op de groei van onze economie en de gevolgen daarvan voor het milieu en het klimaat. We willen dus ook met de minister van EZK debatteren en we willen een verlenging van de spreektijd.

De voorzitter:

Ik zou zeggen: laat uw verzoek staan. Dan kunt u straks even kijken of dat een meerderheid heeft.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is een zeer schokkend rapport. Ik deel dit verzoek van harte.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Ik stel een uitgebreide appreciatie van de minister wel op prijs. Ook wil ik de vraag beantwoord zien of zij ook aanleiding ziet om er beleidsconclusies aan te verbinden.

De heer Bisschop (SGP):

Die schriftelijke reactie vanuit het kabinet stellen wij zeer op prijs. Een apart debat hoeft op dit moment wat mij betreft niet, tenzij de reactie daar aanleiding toe geeft. Ik zou mij wel kunnen voorstellen dat het gekoppeld wordt aan een AO of aan een debat dat in de toekomst nog gepland wordt, ergens in de loop van dit jaar.

De heer Geurts (CDA):

Ik ga het debat steunen, maar ik wil dat het hier pas behandeld wordt als de 1.500 pagína's die bij het rapport horen en die niet openbaar zijn gemaakt, ook beschikbaar zijn. Anders gaan we ergens over praten, terwijl we niet weten waar we het over hebben, want die 1.500 pagína's zijn nog niet bekend.

De voorzitter:

Ik ben benieuwd waar u het over gaat hebben als u die 1.500 ... bladzijdes straks hebt.

(Hilariteit)

De heer Madlener (PVV):

Ja, dat wordt weer een hoop papierverspilling, ben ik bang. Dit gaat over het probleem van afnemende diversiteit in heel de wereld. Wij zijn hier in het Nederlandse parlement, dus ik denk dat we het vooral over onszelf moeten hebben. Maar als de minister een brief gaat schrijven, dan zou ik graag willen vragen of de minister daarin ook wil ingaan op de almaar groeiende wereldbevolking, want dat is ook onderdeel van het probleem. Ondertussen steun voor het debat.

De heer Weverling (VVD):

Geen steun voor het debat. We hebben onlangs over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gesproken en ook over de insectenpopulatie, dus geen steun voor het debat. Een brief kan uiteraard zeker geen kwaad.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft een meerderheid, meneer De Groot. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan is het woord aan de heer Geurts.

(Hilariteit)

De heer Geurts (CDA):

Dit zijn de momenten dat ik een SGP-collega mis die ook het Veluws dialect machtig is. Dat speelt me nu blijkbaar bij een aantal wisselingen parten.

De voorzitter:

Ik heb er ook last van.

De heer Geurts (CDA):

Maar goed, dit terzijde. Laten we niet diskwalificeren.

Voorzitter. Ik zou graag een debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit willen aanvragen over de uitkomsten van een RTL-onderzoek dat honderden producten onterecht als biologisch verkocht zouden zijn. "Zouden zijn", want er is ook een reactie vanuit de biologische sector gekomen. En ik zou graag een brief daarbij willen hebben van de minister van LNV, waarin zij ingaat op de taak en opdracht die de NVWA heeft ten opzichte van SKAL rondom het biologische. Laten we dat ook de Kamer eens helder maken.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Futselaar (SP):

Ik sluit mij aan bij de heer Geurts als hij zegt dat hier te weinig SP-collega's zijn. Ik zou er ook graag een stuk of twintig in de Kamer zien, minimaal, maar dit debat wil ik niet steunen, want we hebben er al drie met de minister van LNV vastgesteld vandaag. Het moet een beetje behapbaar blijven.

De heer Geurts (CDA):

Tja, omdat ik de laatste ben, gaat hij het niet steunen!

De voorzitter:

U bent niet de laatste.

De heer Bisschop (SGP):

Laat ik nou menen collega Geurts te hebben horen zeggen dat hij juist een SGP-collega miste en niet een SP-collega. Alleen al om die reden verdient dit debat steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik wil het wel steunen. Ik wil heel graag dat de minister in de brief een overzicht geeft over hoe intensief de gangbare landbouw wordt gecontroleerd en hoe intensief de biologische landbouw, zodat we goed kunnen kijken. Ik ben het met de heer Geurts eens: de regels moeten worden nageleefd, maar wij moeten wel goed zicht hebben op hoe vaak er nou waar gecontroleerd wordt.

De heer De Groot (D66):

Steun, voorzitter.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Madlener (PVV):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Het antwoord op de vraag die mevrouw Ouwehand stelt, hebben we al en daar zit een verschil tussen. Maar het is goed om dat in een brief te ontvangen. Ik steun het debat. Ik heb wel een verzoek om het debat pas in te plannen nadat mijn schriftelijke vragen beantwoord zijn.

De voorzitter:

Meneer Geurts, u heeft een meerderheid en ik stel voor het stenogram ...

De heer Geurts (CDA):

Ik wacht de bladzijdes van het ministerie af.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dat is goed. Wij ook. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Aalst namens de PVV.

De heer Van Aalst (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Er ligt al een dertigledendebat over de omstreden grondaankoop rondom ons spoornetwerk. De staatssecretaris heeft de opdracht gekregen om namens de commissie nog een aantal vragen te beantwoorden. Gênant, maar waar, was hij in staat om de ongelakte versies naar de Kamer te sturen. Dit biedt een heel nieuwe situatie voor dit debat wat betreft de vertrouwelijkheid. Ik zou het dertigledendebat graag om willen zetten in een meerderheidsdebat.

De heer Laçin (SP):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De heer Schonis (D66):

Geen steun.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Steun.

De heer Ziengs (VVD):

Geen steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Met een dertigledendebat kunnen we uitstekend uit de voeten, denk ik. Geen steun.

De heer Drost (ChristenUnie):

Ook geen steun.

De voorzitter:

Meneer Van Aalst, geen meerderheid.

De heer Van Aalst (PVV):

Nee, voorzitter. Ouderwets onder het tapijt. Ik begrijp het.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan gaan we naar mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, D66 stond in de weg. Dat heb je weleens, maar ik ben er. Ik wil heel graag een VSO aanvragen inclusief stemmingen, nog deze week omdat er volgende week verder wordt gesproken over de Bee Guidance in het zogenaamde SCoPAFF.

De voorzitter:

We gaan daar rekening mee houden in de planning.

Meneer Van Meenen, u hield mevrouw Ouwehand een beetje tegen zag ik. Nee? O, dat was meneer Sienot. Ik weet niet wat het is, meneer Van Meenen, maar zodra u achter de katheder staat, staat de heer Beertema bij de interruptiemicrofoon.

De heer Van Meenen (D66):

Hij is mijn grote vriend.

De voorzitter:

Dat dacht ik al.

De heer Van Meenen (D66):

Behalve op de inhoud. Voorzitter, zal ik mijn vraag nog stellen of wilt u eerst de heer Beertema nee laten zeggen?

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Van Meenen (D66):

Leuk u overigens weer te zien. Fijn, ik hoop dat u een goed reces hebt gehad.

De voorzitter:

Dat is wederzijds, meneer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Vorige week zagen we een onderzoek waaruit blijkt dat basisscholieren in achterstandswijken zwaar op achterstand staan. Dat is niet goed. Ik zou graag een brief van de minister willen hebben waarin hij op dit onderzoek ingaat. Vervolgens wil ik daar een debat over.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Het gaat hier om segregatie in het onderwijs. Het lijkt mij een heel mooie gelegenheid om weer eens duidelijk te maken dat het een zelfgekozen segregatie is. Dus van harte steun voor het debat.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. Steun voor de brief. Laten we naar aanleiding van die brief bepalen of het beter in een AO of in een debat kan. Het lijkt me in eerste instantie dat dit echt een AO-onderwerp is.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Van Nispen (SP):

Belangrijk onderwerp. Volmondig steun van de SP.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Een zaak van aanhoudende zorg, ook van de Kamer. Van harte steun voor de brief en daarna bepalen op welke wijze het thema besproken wordt.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Rog (CDA):

Dit is een thema dat veel ter sprake komt, zowel in AO's als in diverse debatten. Ik denk dat we dit wel ergens bij kunnen betrekken, bij een AO of een eerder aangevraagd debat op de lijst.

De voorzitter:

Geen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Een belangrijk onderwerp. Van harte steun voor een debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Heel belangrijk onderwerp. Van harte steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Eerst graag een brief en dan kijken we verder.

De heer Öztürk (DENK):

Van harte steun.

De heer Van Meenen (D66):

Je kunt wel zien waar je vrienden zitten.

De voorzitter:

Ja, u heeft een meerderheid, meneer Van Meenen. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Nispen, namens de SP.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Het gevangenispersoneel luidt de noodklok. Door de hoge werkdruk wordt er nauwelijks gecontroleerd op verboden goederen zoals drugs en mobieltjes. De situatie binnen de bajesen is ronduit gevaarlijk, maar het gaat ook om de veiligheid voor de hele samenleving. Daarover wil ik graag een debat met de minister voor Rechtsbescherming.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Volgens mij is dat heel erg belangrijk. De werkdruk is daar heel erg hoog. We gaan steeds meer vragen, ook met de nieuwe plannen van de heer Dekker of van minister Dekker. Ik denk dat het echt belangrijk is om over deze werkdruk te praten.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Het erge is dat dit geen nieuws is en dat we weten dat er enorm moet worden geïnvesteerd en ook personeel moet worden geworven. Laat dat nu net hetgeen zijn waar de minister mee bezig is. Ik hoef er geen debat over te voeren. Ik wil gewoon dat hij zijn werk doet.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, in dit geval lijkt mij een debat alleszins acceptabel, alleen al om de urgentie van de zaak te onderstrepen.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Geen steun. Een brief is prima.

Mevrouw Den Boer (D66):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Drost (ChristenUnie):

Geen steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Van Nispen, u heeft geen meerderheid.

De heer Van Nispen (SP):

Nee, helaas, dat heb ik ook gezien, voorzitter.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden.

De heer Van Nispen (SP):

Er is wel de suggestie gedaan om een brief te vragen. Laat ik dat dan onderstrepen.

De voorzitter:

Ja, prima. Gaat u verder.

De heer Van Nispen (SP):

Laat ik mijn tweede verzoek doen. Er zou opeens extra geld beschikbaar zijn voor het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Dat is heel goed nieuws, maar het roept tegelijkertijd heel erg veel vragen op. Want waar komt dit voortschrijdend inzicht opeens vandaan? Om hoeveel geld gaat het precies? Wat is de dekking? Waar moet het geld vandaan komen? Krijgen het NFI en de advocatuur dan ook extra geld? Kortom, er zijn heel veel vragen. Hierover willen wij graag een uitgebreide brief, met daarin de antwoorden op deze vragen, maar ook een debat met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter. Ik heb dit ook gelezen in de krant. Dit is een beetje de schaduw van de Voorjaarsnota die zich vooruitwerpt. Ik zou het debat hierover rond de Voorjaarsnota willen voeren, en niet voor die tijd. Dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Wel steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik vind dit ook interessant. Ik vind het belangrijk om hier in ieder geval een aparte brief over te hebben, en het niet alleen maar weg te frommelen, zeg maar, bij de Voorjaarsnota. Ik wil dus een aparte brief, en dan ook een debat.

Mevrouw Den Boer (D66):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De heer Drost (ChristenUnie):

Geen steun, voorzitter.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, ik wil een aparte brief hierover, en het daarna betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

De voorzitter:

Meneer Van Nispen, u heeft geen meerderheid.

De heer Van Nispen (SP):

Nee, voorzitter. Maar kennelijk wordt er wel gelekt. Kennelijk wordt wel het goede nieuws uit de Voorjaarsnota gelekt. Dat rechtvaardigt alleszins een kritische blik richting het ministerie. Daarbij kijk ik ook naar u, voorzitter. Maar ik wil ook een brief, het liefst binnen een week, met daarin antwoorden op de vragen die ik zojuist formuleerde.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. En dit punt zal ik zeker meenemen, meneer Van Nispen.

Mevrouw Özütok, namens GroenLinks.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Voorzitter. De situatie in de jeugdzorg is zorgelijk. Vorige week stuurde de VNG een open brief aan het kabinet waarin de gemeenten aangeven dat zij overwegen om de gedecentraliseerde taken weer terug te geven aan het Rijk als er onvoldoende extra middelen voor de jeugdzorg komen. Ik wil graag een debat hierover met de stelselverantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voorafgegaan door een brief van het kabinet.

Mevrouw Agema (PVV):

Deze brief, gestuurd namens het VNG, maakt natuurlijk niet ineens de minister van Binnenlandse Zaken de aangewezen persoon. Elk debat hier in dit huis dat hierover is gevoerd sinds 2014, is altijd gevoerd met de voormalig staatssecretaris van VWS of met de huidige minister van VWS. Dus niet met de minister van Binnenlandse Zaken, en ook niet met de huidige staatssecretaris van VWS. Ik steun dus het debat, maar uitsluitend met de minister van VWS.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun voor het verzoek, zeker met de minister van VWS.

De heer Van Nispen (SP):

Steun voor het debat.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik denk dat het verstandig is om een schriftelijke reactie van het kabinet te vragen en daarna nader te bepalen welke vorm van discussie of gedachtewisseling we willen.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Er staan al heel veel debatten gepland, dus geen steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik ben het eens met mevrouw Den Boer; geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn fractie sluit zich daarbij aan. Geen steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter, een brief is goed. Geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Mevrouw Özütok, u heeft geen steun.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Dat zie ik, voorzitter. Dan wordt het een AO. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik zou graag een brief ontvangen van en een debat willen met de minister van Sociale Zaken over het bericht dat werkgevers te weinig in ouderen investeren. Zij geven geen bijscholing aan 55-plussers, terwijl die nog twaalf jaar door moeten werken. Ik voer hierover graag een debat, en ik ontvang graag een brief.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Voorzitter. Een belangrijk onderwerp dat 50PLUS aansnijdt, dus steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Een brief en het lijkt mij inderdaad ook goed om daarover van gedachten te wisselen, dus steun.

De heer Futselaar (SP):

Steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Geen steun voor een debat. Ik denk wel dat een brief een heel goed idee is. Wat mij betreft komt die voor het AO Arbeidsmarktbeleid zodat wij het daarbij kunnen betrekken.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Bij dat laatste sluit ik mij aan.

De heer Van Weyenberg (D66):

Daar sluit ik me ook bij aan, voorzitter.

De heer Wiersma (VVD):

Dat vond ik eigenlijk ook wel slim, voorzitter. Daar sluit ik me bij aan.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Het is duidelijk dat er geen meerderheid is, maar als die brief er binnen drie weken kan zijn, dan kan die meegenomen worden bij dat AO.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U had nog een verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, ik zou graag een brief en een debat willen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat wc's ook in regiotreinen nodig zijn. Er zijn veel mensen die gedupeerd worden en daardoor deze treinen mijden.

De heer Bisschop (SGP):

Ik aarzel om aan dit onderwerp een heel debat te wijden. Dus nee, geen steun.

De heer Laçin (SP):

Ik denk dat we overal wc's nodig hebben, maar ik denk dat dit een goed punt is om bij een AO Spoor te betrekken.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ik sluit me aan bij de heer Laçin.

De heer Ziengs (VVD):

Mooi onderwerp voor een AO.

De heer Schonis (D66):

Daar sluit ik me graag bij aan.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Betrekken bij het eerstkomende AO Spoor wat ons betreft.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk, u heeft geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Nee, maar dan zou ik wel graag op korte termijn een brief willen ontvangen hierover.

De heer Amhaouch (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

Oké. Dat doet niks af aan de uitkomst. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Dank u wel, voorzitter. Studieschulden kunnen problematisch zijn. Dat besef leefde al in de samenleving en groeit ook in deze Kamer. Dat blijkt ook in de praktijk uit het grote aandeel oud-studenten die met betalingsachterstanden kampen. Dat is bijna een vijfde. Ik zou graag een debat willen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de maatregelen die wij kunnen nemen om dat getal omlaag te krijgen.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Steun. Het liefst ook voorafgegaan door een brief.

De heer Bisschop (SGP):

Ik zou graag een brief willen en dan kunnen wij daarna het debat inplannen.

De heer Schonis (D66):

Namens collega Van Meenen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun.

De heer Amhaouch (CDA):

Namens collega Van der Molen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De voorzitter:

Dan heeft u een meerderheid.

De heer Futselaar (SP):

Mijn vreugde is bijna eindeloos, voorzitter.

De voorzitter:

Dat dacht ik ook. Dank u wel.

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Kröger namens GroenLinks.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Afgelopen week was er nieuws over de grootschalige export van e-waste, elektronisch afval, naar landen onder andere in Afrika, waar dat echt tot grote milieu- en gezondheidsproblemen leidt. Een deel van het nieuws ging over de capaciteit van de ILT, de inspectie, maar vooral ook over de brede problematiek van hoe we omgaan met e-waste. Dat is echt een van de lelijkste uitwassen van onze consumptiemaatschappij. Daarover zou ik heel graag een debat willen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De heer Laçin (SP):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Dat verzoek had twee dingen in zich, maar het gedeelte over het toezicht en de handhaving zou wat mij betreft beter bij het AO Toezicht en handhaving dat binnenkort gepland staat, behandeld kunnen worden. Dus geen steun voor een apart debat, maar ik wil wel graag een brief zodat we het daar kunnen bespreken.

De heer Ziengs (VVD):

Ja, een brief is prima en daarna in een AO.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Graag een brief en dan betrekken bij het AO.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Op dit moment een brief en daarna een AO of iets van dien aard.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook steun voor de brief.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Steun voor de brief en ook beter om het te betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Kröger, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Maar wel 30 leden. Dus ik zou heel graag de brief willen, zodat we het stuk over handhaving kunnen betrekken bij het AO over handhaving en het bredere onderwerp van e-waste in een dertigledendebat daarover.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan is het woord aan de heer Sjoerdsma, maar die zie ik niet. Dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter, dank u wel. Vorige week bereikte ons het bericht dat het toezicht op de enkelbanden een tijdje eruit heeft gelegen. Daar hebben we een keurige brief van de minister voor Rechtsbescherming over gehad. Ik heb twee vragen. Ik wil het reeds op de rol staande debat, dat al eerder is aangevraagd, graag snel ingepland zien. Dat hoeft volgens mij niet veel moeite te kosten, want volgens mij staat het in de JenV-lijn al behoorlijk bovenaan. Maar ik zou ook graag een aanvullende brief willen hebben met daarin een antwoord op de vraag hoe frequent dat systeem de laatste tijd gehaperd heeft. De minister heeft nu gezegd dat het om software-updateproblemen gaat, maar ik zou willen weten of uitgesloten kan worden dat hier sprake is geweest van een hack. Dat zou ik ook graag in die brief verwoord willen zien.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Namens collega Van Wijngaarden steun voor dit debat.

De heer Bisschop (SGP):

Steun.

Mevrouw Den Boer (D66):

Steun voor de brief en het debat.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Maar begrijp ik nou goed dat het vooral om de brief gaat en dat het debat eigenlijk al staat, dus dat het niet om het aanvragen van een nieuw debat gaat?

De heer Van Dam (CDA):

Klopt.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dus dan gaat het alleen om het aanvragen van een brief?

De voorzitter:

Het versneld inplannen.

De heer Van Dam (CDA):

Nee, nee.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dat mag niet, hè, mevrouw de voorzitter?

De voorzitter:

Nee, het gaat om het versneld inplannen. Dat staat er: met spoed inplannen. Daar heb je een meerderheid voor nodig.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Oké, daar ben ik voor.

De heer Van Dam (CDA):

Maar ook om het toevoegen van dit onderwerp bij dat reeds aangevraagde debat.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun.

De heer Drost (ChristenUnie):

Steun voor versneld inplannen.

De heer Laçin (SP):

Steun.

De voorzitter:

Oké, dan zullen we daar in de planning rekening mee houden. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Vanochtend verscheen een rapport van CE Delft, in opdracht van Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds, dat aantoont dat het sluiten van drie kolencentrales, naast het sluiten van de Hemweg, voldoende is om het Urgendadoel te halen. Dit hebben wij als GroenLinks eerder bepleit, maar ik wil graag een reactie van de minister daarop en een debat, ook omdat het Urgendapakket van het kabinet veel te lang op zich laat wachten.

De heer Laçin (SP):

Ook steun voor dit debat, voorzitter.

De heer Sienot (D66):

Geen steun voor een debat, wel voor een brief. Die kunnen we dan goed betrekken bij het debat t.z.t. over het Urgendapakket aan maatregelen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie ziet ook reikhalzend uit naar het maatregelenpakket van het kabinet. Dat zal op enig moment naar ons toekomen. Dat gaan we vervolgens bespreken en dan kunnen we het rapport dat de heer Van der Lee noemt er ook bij betrekken, inclusief de brief. De brief heeft onze steun, maar niet een apart debat.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Wel een brief, geen steun voor het debat.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Van harte steun voor het verzoek.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor de brief, niet voor een apart debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Het CDA is het eens met die laatste opmerking van de SGP.

De voorzitter:

Meneer Van der Lee, u heeft geen meerderheid.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Nee, dat heb ik gezien. Ik zou graag de brief voor 1 juni willen en tot die tijd zet ik het debat op het dertigledenlijstje. Als die brief er is, haal ik het debat eraf.

De voorzitter:

Ik voeg dit debat toe aan de lijst met dertigledendebatten en stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Graag vraag ik steun voor mijn verzoek om het debat, dat op nr. 7 van de lijst staat en al heel lang geleden is aangevraagd — ik geloof dat ik zelf toen drie dagen oud was — over de terugkeer van jihadi's snel in te plannen. Want vanmorgen was er het volgens mij terechte verzoek van de burgemeester van Ede om meer maatregelen te kunnen nemen bij de terugkeer van jihadi's die in zijn gemeente worden gevestigd. Dat doe ik na 4 april jongstleden — dat is zes weken terug — toen er nieuws was over diplomaten die eigenhandig probeerden om jihadi's naar Nederland terug te krijgen.

Dus er gebeurt heel veel, behalve iets bij de minister. Ik wil heel graag het debat snel inplannen, voorzitter, want er moet zo veel gebeuren. We moeten Nederland veilig houden. Ik vraag steun om het snel te doen.

De heer Bisschop (SGP):

Het is een steeds urgenter wordend probleem, dus steun voor dit verzoek.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Steun voor het debat. Dank voor de aanvraag. Onze overwegingen zijn anders, maar de aanleiding en zo is hetzelfde, dus steun.

De voorzitter:

Om het snel te plannen hè, dat is het verzoek.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Zeker.

Mevrouw Den Boer (D66):

Namens collega Sjoerdsma geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Steun, voorzitter. Vanmorgen heb ik via een schriftelijke procedure al gevraagd of wij een reactie kunnen krijgen op die noodkreet van de burgemeester. Misschien kan ik het langs deze weg het snelst doen, dus bij dezen. Als het snel wordt ingepland, wat ik steun, kunnen we dan direct die reactie erbij betrekken.

De voorzitter:

U heeft net geen meerderheid, meneer De Graaf.

De heer De Graaf (PVV):

Nee. Voorzitter, dank aan de collega's die het wel steunen en die de urgentie zien. Van D66 — een korte opmerking hierover — begrijp ik, is er geen steun om het snel in te plannen. Ik zou graag willen dat de brief van het kabinet waar de heer Sjoerdsma tijdens mijn aanvraag op 4 april om heeft gevraagd — hij heeft gevraagd om een hele uitgebreide brief — en de reactie op de aanvraag van mevrouw Van Toorenburg heel snel naar de Kamer komen, want de urgentie is hoog.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Den Boer, u wilt de heer Sjoerdsma vervangen, begrijp ik.

Mevrouw Den Boer (D66):

Dat klopt. Het was een klein moment van onoplettendheid mijnerzijds; hij was niet in de zaal. Maar namens hem het verzoek om het VSO Raad Algemene Zaken nog deze week in te plannen. De stemmingen kunnen eventueel volgende week.

De voorzitter:

Oké, daar gaan we rekening mee houden. Dank u wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Van der Lee

Naar boven