Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 80, item 14

14 Stemming motie Eindverslag informateur

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur, 

te weten: 

  • -de motie-Rutte over het aanwijzen van Tjeenk Willink tot informateur met als opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet dat in voldoende mate op steun in de volksvertegenwoordiging kan rekenen (34700, nr. 20). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Rutte (34700, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van deze stemming. 

De vergadering wordt van 17.10 uur tot 18.46 uur geschorst. 

Voorzitter: Voortman