Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 6, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Nederlands Ontwerpbegrotingsplan 2017 - 21501-07-1395 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlands Ontwerpbegrotingsplan 2017 - 21501-07-1395 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Raad voor het Concurrentievermogen van 29 september 2016 - 21501-30-383 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de Raad voor het Concurrentievermogen van 29 september 2016 - 21501-30-383 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 - 21501-32-943 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016 - 21501-32-943 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie omissies Jaarverslag RIEC-LIEC 2015 - 29911-133 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie omissies Jaarverslag RIEC-LIEC 2015 - 29911-133 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding van de verkoop van Propertize - 33532-63 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afronding van de verkoop van Propertize - 33532-63 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme - 33826-18 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme - 33826-18 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom - 34199-78 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een systeem van garanties van oorsprong voor grijze stroom - 34199-78 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegezegde informatie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg, gehouden op 26 september 2016, over de Comptabiliteitswet 2016 - 34426-14 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toegezegde informatie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg, gehouden op 26 september 2016, over de Comptabiliteitswet 2016 - 34426-14 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie over de uitzending van Pauw op 2 september 2016 inzake Volkert van der G. - 34550-VI-4 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie over de uitzending van Pauw op 2 september 2016 inzake Volkert van der G. - 34550-VI-4 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Asieluitgaven uit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34550-XVII-4 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Asieluitgaven uit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34550-XVII-4 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

30ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-237 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

30ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-237 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de buitengewone Milieuraad van 30 september 2016 - 21501-08-645 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de buitengewone Milieuraad van 30 september 2016 - 21501-08-645 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten en over het EU-voorstel "Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287" - 22112-2206 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten en over het EU-voorstel "Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287" - 22112-2206 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake staatssteun aan Apple - 25087-132 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit van de Europese Commissie inzake staatssteun aan Apple - 25087-132 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Exportondersteuning van de watersector - 27625-375 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Exportondersteuning van de watersector - 27625-375 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Positionering en financiering rechtspraak - 29279-352 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Positionering en financiering rechtspraak - 29279-352 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

28ste voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor de Rivier - 30080-83 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

28ste voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor de Rivier - 30080-83 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde" - 30486-11 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IGZ rapport "Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde" - 30486-11 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over de problematiek inzake het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - 31066-299 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over de problematiek inzake het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - 31066-299 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 - 31289-338 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 - 31289-338 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 - 31293-335 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 - 31293-335 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo - 31524-300 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo - 31524-300 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rond de vermindering van proeven met niet-humane primaten - 32336-63 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken rond de vermindering van proeven met niet-humane primaten - 32336-63 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

10de voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2016 - 32698-29 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

10de voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2016 - 32698-29 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over het verzekeren van collecties en collectiemobiliteit - 32820-212 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over het verzekeren van collecties en collectiemobiliteit - 32820-212 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken omtrent uitvoering van de moties ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid van 23 juni 2016 - 33009-31 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken omtrent uitvoering van de moties ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid van 23 juni 2016 - 33009-31 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs - 33822-10 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs - 33822-10 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 11 april 2016 over de Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-12 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 11 april 2016 over de Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-12 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse verkiezingsonderwerpen - 34384-9 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse verkiezingsonderwerpen - 34384-9 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Afschrift van het antwoord op de vragen van een burger over passend toewijzen en vermogen - 2016Z17079 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake petitie Sien en aangeboden boek "Ouder van mijn ouders" - 2016Z17256 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op een brief van een burger over de btw-heffing op Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) per 1 september 2016 - 2016Z17334 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

WWZ: tegemoetkoming WW-dagloon - 2016Z17351 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Beantwoording vragen van de fracties AVP, PDR en MEP van de Staten van Aruba over de zaak-Mitch Henriquez - 2016Z17356 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Technische briefing gemeenschappelijk Europees asielstelsel - 2016Z17392 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 september 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van wet van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden - 34560 

Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 28 september 2016 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart voor voorinspectie-operaties op de internationale luchthaven Koningin Beatrix op Aruba; Washington, 7 april 2016 - 34561-(R2075)-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd.