4 Ontwerpprofielschets nieuwe Voorzitter

Aan de orde is de vaststelling van de ontwerpprofielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer (34689).

De voorzitter:

De Kamer in de nieuwe samenstelling zal over de definitieve profielschets besluiten. De Kamer in haar oude samenstelling biedt daartoe een ontwerp aan de nieuwe Kamer aan. Ik stel voor, dan ook de ontwerpprofielschets vast te stellen. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik zal de vergadering schorsen tot 14.00 uur. Na de schorsing gaan we echt afscheid nemen van de vertrekkende Kamerleden. 

Naar boven