2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik heet iedereen van harte welkom. 

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Bontes, Elias en Siderius. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven