9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 6 december, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34145 en 34417 (R2068) heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 - 21501-02-1701 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 - 21501-02-1701 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Ecofin Begrotingsraad van 16 november 2016 - 21501-03-101 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Ecofin Begrotingsraad van 16 november 2016 - 21501-03-101 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 19 december 2016 - 21501-08-660 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 19 december 2016 - 21501-08-660 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie pakket Europese Commissie over Europees Semester 2017 - 21501-20-1170 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Publicatie pakket Europese Commissie over Europees Semester 2017 - 21501-20-1170 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 15 november jl. te Brussel - 21501-28-149 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 15 november jl. te Brussel - 21501-28-149 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 8 december 2016 - 21501-31-426 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 8 december 2016 - 21501-31-426 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-950 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-950 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-625 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad 5 december 2016 - 21501-33-625 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstelbericht aanbieding BNC-fiche verordening ETIAS - 22112-2251 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstelbericht aanbieding BNC-fiche verordening ETIAS - 22112-2251 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring - 24077-387 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek invloed ophoging alcoholleeftijd op drugsgebruik, en Verkennend onderzoek blurring - 24077-387 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding Beslagregister - 24515-382 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang concretisering Rijksincassovisie en verbreding Beslagregister - 24515-382 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende reactie FANC-brieven aan Electrabel - 25422-166 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvullende reactie FANC-brieven aan Electrabel - 25422-166 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere toelichting naar aanleiding van de mondelinge vraag van het lid Van Veldhoven over het bericht "Toch groen licht voor trein met radioactief afval" - 25422-167 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere toelichting naar aanleiding van de mondelinge vraag van het lid Van Veldhoven over het bericht "Toch groen licht voor trein met radioactief afval" - 25422-167 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestelling van F-35 toestellen in de Block Buy - 26488-422 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bestelling van F-35 toestellen in de Block Buy - 26488-422 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NLR-rapport "Geluidsbeleving F-35 ten opzichte van F-16" - 26488-423 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NLR-rapport "Geluidsbeleving F-35 ten opzichte van F-16" - 26488-423 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging inzake de berichtgeving in de Volkskrant van 30 september 2016 en 1 oktober 2016 waarin beweerd wordt dat de telefoon- en chatcommunicatie van duizenden Nederlanders in handen zou zijn gekomen van het Australische technologiebedrijf Appen - 26643-430 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging inzake de berichtgeving in de Volkskrant van 30 september 2016 en 1 oktober 2016 waarin beweerd wordt dat de telefoon- en chatcommunicatie van duizenden Nederlanders in handen zou zijn gekomen van het Australische technologiebedrijf Appen - 26643-430 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur - 27926-275 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur - 27926-275 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksmonitor anoniem solliciteren - 29544-760 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksmonitor anoniem solliciteren - 29544-760 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Payrolling - 29544-761 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Payrolling - 29544-761 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 november 2016, over buitenlandse financiering in relatie tot een moskee in Denemarken - 29614-55 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 november 2016, over buitenlandse financiering in relatie tot een moskee in Denemarken - 29614-55 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij - 29683-221 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij - 29683-221 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 22 april 2016 - 30952-255 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 22 april 2016 - 30952-255 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage MEPC.270(69) en MEPC.274(69) bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973; Londen, 22 april 2016 - 30952-256 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van de Bijlage MEPC.270(69) en MEPC.274(69) bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973; Londen, 22 april 2016 - 30952-256 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 19 mei 2016 - 30952-257 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd; Londen, 19 mei 2016 - 30952-257 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang prioritaire sourcingprojecten - 31125-71 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang prioritaire sourcingprojecten - 31125-71 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage IT en ERP - 31125-72 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage IT en ERP - 31125-72 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdere ontwikkeling van de veiligheids- en justitieketen in Caribisch Nederland - 31568-181 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdere ontwikkeling van de veiligheids- en justitieketen in Caribisch Nederland - 31568-181 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren - 32550-59 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren - 32550-59 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moties en toezeggingen nasleep couppoging Turkije - 32824-175 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Moties en toezeggingen nasleep couppoging Turkije - 32824-175 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Agenda Integratie 2016 - 32824-176 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Agenda Integratie 2016 - 32824-176 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens - 32861-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting artikel 18: scheepvaart en havens - 32861-22 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op aanvullende vragen over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - 33118-45 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op aanvullende vragen over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - 33118-45 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief sectorplannen en doorstartmaatregelen - 33566-96 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief sectorplannen en doorstartmaatregelen - 33566-96 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-122 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-122 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Knops en Günal-Gezer over een heroverweging van het besluit tot verhuizing FSC - 33763-123 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Knops en Günal-Gezer over een heroverweging van het besluit tot verhuizing FSC - 33763-123 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Europese Commissie over de vpb-plicht voor zeehavens en reactie op drie moties over zee- en binnenvaart - 34003-26 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Europese Commissie over de vpb-plicht voor zeehavens en reactie op drie moties over zee- en binnenvaart - 34003-26 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp'ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen - 34036-43 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp'ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen - 34036-43 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het artikel "deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot" op nos.nl - 34477-11 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het artikel "deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot" op nos.nl - 34477-11 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op amendementen ingediend bij het de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532-94 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op amendementen ingediend bij het de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten - 34532-94 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke afbreukrisico's van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het land Aruba en CITGO voor het heropenen van de Valero-raffinaderij - 34550-IV-18 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijke afbreukrisico's van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen het land Aruba en CITGO voor het heropenen van de Valero-raffinaderij - 34550-IV-18 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Van Laar c.s. over het invoeren van een kindgebonden budget in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34550 IV, nr. 11) en motie van de leden Van Raak en Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud (Kamerstuk 34550 IV, nr. 9) - 34550-IV-19 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Van Laar c.s. over het invoeren van een kindgebonden budget in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34550 IV, nr. 11) en motie van de leden Van Raak en Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud (Kamerstuk 34550 IV, nr. 9) - 34550-IV-19 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

GRECO tussenrapportage - 34550-VI-86 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

GRECO tussenrapportage - 34550-VI-86 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 05 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 2016Z23251 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 2016Z23251 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag van de werkzaamheden van de rapporteur Omtzigt alsmede aanbevelingen inzake meer transparantie van de regering richting het parlement over besluitvorming in de Europese Unie - 22112-2250 

Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de werkzaamheden van de rapporteur Omtzigt alsmede aanbevelingen inzake meer transparantie van de regering richting het parlement over besluitvorming in de Europese Unie - 22112-2250 

Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 november 2016, over EU-informatievoorziening - 22112-2252 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 07 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 november 2016, over EU-informatievoorziening - 22112-2252 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 07 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging RvO: 

Wijziging van het Reglement van Orde en de Regeling Grote Projecten in verband met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën en de opheffing van de commissie voor de Rijksuitgaven - 34624 

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 06 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven