Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 2, item 8

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens) - 34537 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 12 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) - 34543 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting) - 34545 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) - 34552 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) - 34553 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017) - 34554 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) - 34555 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing) - 34556 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 september 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende voorstellen van wet: 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 - 34550-XVIII 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 - 34550-XVII 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 - 34550-XVI 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 - 34550-XV 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 - 34550-XIII 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 - 34550-XII 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 - 34550-X 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 - 34550-VIII 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 - 34550-VII 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 - 34550-VI 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 - 34550-V 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 - 34550-J 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 - 34550-IX 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 - 34550-IV 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 - 34550-III 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 - 34550-IIB 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 - 34550-IIA 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 - 34550-I 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 - 34550-C 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 - 34550-B 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 - 34550-A 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 september 2016 

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Voortgang naturalisaties van Ranov-houders - 19637-2222 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Duitse en Franse uitlatingen over de TTIP-onderhandelingen - 21501-02-1666 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 12 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2016 te Brussel - 21501-30-382 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU-breed strategisch kader steun hervorming veiligheidssector - 22112-2204 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over ontwikkelingen in Ethiopië en de gevolgen voor de bilaterale investeringsrelatie - 22831-123 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer - 23645-634 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de eerste helft van 2016 - 23645-635 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek incomplete transacties en pilot enkelvoudig in- en uitchecken - 23645-636 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 september 2016, over de berichtgeving rondom de Woenselse poort - 24587-663 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse inzet 71ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) - 26150-156 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving - 26448-575 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Genocide door ISIS - 27925-598 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag Wet op de Huurtoeslag - 27926-266 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Ontucht voor de rechter" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-145 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek Focus op heling - 28684-475 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties in 2015 - 29521-324 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 09 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie WODC-onderzoek aangiftebereidheid - 29628-663 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Monitor contracteerproces wijkverpleging 2016 - 29689-764 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rectificatie onderzoek "Fact-finding collectiviteiten in de Zorgverzekeringswet" - 29689-765 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve vormgeving risicoverevening 2017 in de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 29689-766 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2014 van de Nederlandse Zorgautoriteit - 30597-490 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Nationale Veiligheid - 30821-32 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Impact assessment twee vaste weken meivakantie - 31293-332 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Handreiking Doorstroom Kleuters en achtergrondrapportage - 31293-333 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst heroriëntatie Directe financiering kinderopvang - 31322-310 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016 - 31524-299 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Signaleren van onveiligheid" - 31839-542 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters - 32637-252 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Voordewind c.s. over flexibelere inzet van Vessel Protection Detachments (VPD's) - 32706-80 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 - 32772-16 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 2.2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg - 32772-17 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rijksbrede programma Circulaire Economie - 32852-33 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport "Scenario's voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte" - 33578-34 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingsresultaten in Beeld - editie 2016 - 33625-224 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de moties naar aanleiding van het debat over het vervallen van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Nederlandse zeehavens (Kamerstuk 34003, nrs. 18, 19 en 23) - 34003-25 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Renovatie Binnenhof - 34293-29 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Halfjaarrapportages januari-juni 2016 College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-72 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen van de commissie over Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34300-IX-28 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de deelnemende Staten van de OVSE op 1 september 2016 te Potsdam - 34300-V-78 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werkprogramma 2017 van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) - 34300-VII-70 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

OESO-rapport Education at a Glance 2016 - 34300-VIII-157 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomst Paresto - 34300-X-131 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek naar middelengebruik onder studenten (16-18 jaar) op mbo/hbo - 34300-XVI-172 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Smaling c.s. over inzichtelijker maken van resultaten in jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34300-XVII-70 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya over wei voor de koe - 34313-6 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 16 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 september 2016, over het kabinetsstandpunt over de werking van de Wet werk en zekerheid - 34351-19 

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Homogene Groep Internationale samenwerking 2017 (HGIS-nota 2017) - 34551 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën - 34550 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel" - 34539 

Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende initiatieven: 

Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind - 34541 

Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 19 september 2016 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker - 34542 

Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 19 september 2016 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

Verdrag:

Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorvervoer (COTIF) en Aanhangsels daarbij; Bern, 30 september 2015 - 34540-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens) (34537); 

b. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel" (34539); 

c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid) (34543); 

d. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting) (34545); 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) (34552); 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) (34553); 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017) (34554); 

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) (34555); 

- Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing) (34556).