8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 2 februari 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34036, 34260, 34271 en 34350-XVII heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Geannoteerde agenda van het onderwijsdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) op 24 februari 2016 - 21501-34-259 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van het onderwijsdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-raad) op 24 februari 2016 - 21501-34-259 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling en richtlijnen contracten voor de levering van digitale inhoud en voor online verkoop van goederen - 22112-2058 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling en richtlijnen contracten voor de levering van digitale inhoud en voor online verkoop van goederen - 22112-2058 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2059 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2059 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel van Bont voor Dieren over het (niet) nakomen van de voorschriften van de EU-Textielverordening 1007/2011 - 26485-216 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel van Bont voor Dieren over het (niet) nakomen van de voorschriften van de EU-Textielverordening 1007/2011 - 26485-216 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over leden van de European Food Safety Authority - 27428-325 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging over leden van de European Food Safety Authority - 27428-325 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenbericht over het gesprek met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) - 27859-86 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenbericht over het gesprek met de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) - 27859-86 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitzending Zembla over werkdruk - 27923-221 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op uitzending Zembla over werkdruk - 27923-221 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-493 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-493 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser - 29446-93 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser - 29446-93 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

VAR-verklaringen postpakketbezorgingssector - 29502-116 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

VAR-verklaringen postpakketbezorgingssector - 29502-116 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken ontwikkelingen antibiotica in de dierhouderij - 29683-203 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken ontwikkelingen antibiotica in de dierhouderij - 29683-203 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opties ter versterking van de positie van ondernemingsraden - 29818-41 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opties ter versterking van de positie van ondernemingsraden - 29818-41 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang plan van aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs - 30234-143 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang plan van aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs - 30234-143 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport commissie-Van der Steenhoven over integriteit bij de omgang met commerciële partijen op het gebied van IT - 31125-65 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport commissie-Van der Steenhoven over integriteit bij de omgang met commerciële partijen op het gebied van IT - 31125-65 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement - 31239-211 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement - 31239-211 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op Commissiebrief over stand van zaken instemmingsrecht ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief - 31497-184 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op Commissiebrief over stand van zaken instemmingsrecht ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief - 31497-184 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand - 31560-36 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand - 31560-36 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport 'Eenvoud loont' een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de doelmatigheid van pensioengelden in de collectieve sector - 32043-300 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het rapport 'Eenvoud loont' een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de doelmatigheid van pensioengelden in de collectieve sector - 32043-300 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Privacyvoorwaarden applicatie - 32761-93 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Privacyvoorwaarden applicatie - 32761-93 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit - 32820-180 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit - 32820-180 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Albert de Vries inzake een indicatieve taakstelling voor gemeenten tot het realiseren van tijdelijke woningen - 32847-214 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Albert de Vries inzake een indicatieve taakstelling voor gemeenten tot het realiseren van tijdelijke woningen - 32847-214 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op amendementen inzake wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233) - 34233-33 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op amendementen inzake wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233) - 34233-33 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Koninklijke Nederlandse Munt - 34300-IX-17 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Koninklijke Nederlandse Munt - 34300-IX-17 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het burgerinitiatief "Ons Geld" - 34346-2 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het burgerinitiatief "Ons Geld" - 34346-2 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de concept-onderzoeksopdracht en de duur van het nader onderzoek van de commissie Oosting - 34362-9 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de concept-onderzoeksopdracht en de duur van het nader onderzoek van de commissie Oosting - 34362-9 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Afschrift van het antwoord van het Rijksvastgoedbedrijf n.a.v. vragen met betrekking tot de verbouwing van het Binnenhof - 2016Z01967 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 01 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Antwoordbrief op klacht van een derde inzake klacht over stoppen behandeling ex-militairen die vallen onder de regeling "Burger met machtiging" door Centraal Militair Hospitaal - 2016Z01993 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek om aandacht voor onrechtvaardigheid ontbreken reiskostenvergoeding binnen vavo-onderwijs op roc's - 2016Z01997 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake het "falend beleid van NWO ten aanzien van open access en CRIS" - 2016Z02015 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Nota van wijziging: 

Tweede nota van wijziging - 34373-28 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven