Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 15, item 8

8 Stemming Brief focusonderwerp verantwoording 2015

Aan de orde is de stemming over de brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2015. 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten en het onderwerp "Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het jaar 2015 van start zijn gegaan", als focusonderwerp aan te merken. 

Daartoe wordt besloten.