11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015 - 21501-02-1453 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015 - 21501-02-1453 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een toezegging aan het lid Remco Dijkstra over het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen - 21501-08-545 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een toezegging aan het lid Remco Dijkstra over het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen - 21501-08-545 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over invoering van het systeem van trekkingsrechten pgb - 25657-112 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over invoering van het systeem van trekkingsrechten pgb - 25657-112 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugblik en vervolg pgb-fraudeaanpak - 25657-113 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Terugblik en vervolg pgb-fraudeaanpak - 25657-113 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten inzake NZa-eindrapportage aanpak pgb-fraude door zorgkantoren - 25657-114 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Leijten inzake NZa-eindrapportage aanpak pgb-fraude door zorgkantoren - 25657-114 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer inzake stand van zaken persoonsgebonden budget - 25657-115 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer inzake stand van zaken persoonsgebonden budget - 25657-115 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg - 25883-247 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg - 25883-247 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over onderscheid tussen draagmoederschap en mensenhandel - 28638-129 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over onderscheid tussen draagmoederschap en mensenhandel - 28638-129 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van een reactie op onderzoeksrapporten vergelijkingssites - 29689-579 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van een reactie op onderzoeksrapporten vergelijkingssites - 29689-579 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 30196-293 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales - 30196-293 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten - 31389-148 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten - 31389-148 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Natuurambitie grote wateren - 31710-36 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Natuurambitie grote wateren - 31710-36 

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank - 31789-49 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank - 31789-49 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk - 31839-453 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk - 31839-453 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een afschrift van een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over een agenda voor het cultuurbeleid - 32820-128 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een afschrift van een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over een agenda voor het cultuurbeleid - 32820-128 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging kwalitatief onderzoek naar de herkomst van opvattingen van Turks Nederlandse jongeren - 32824-87 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aankondiging kwalitatief onderzoek naar de herkomst van opvattingen van Turks Nederlandse jongeren - 32824-87 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een afschrift van het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-94 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van een afschrift van het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-94 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage subsidieregeling praktijkleren - 33650-41 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage subsidieregeling praktijkleren - 33650-41 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 januari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een brief van de Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens over de tweede nota van wijziging inzake meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp - 33662-15 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 02 februari 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven