Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 9

9 Stemmingen moties Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking), 

te weten: 

  • -de motie-Kooiman/Schouw over overeind houden van het aantal contacturen voor cliënten van de reclassering (33816, nr. 11); 

  • -de motie-Van der Steur/Recourt over het raadplegen van burgemeesters door het Openbaar Ministerie (33816, nr. 12); 

  • -de motie-Van der Steur/Recourt over het raadplegen van slachtoffers door het Openbaar Ministerie (33816, nr. 13); 

  • -de motie-Schouw/Van der Steur over rapporteren over toepassing en effecten in de recidivemonitor van het WODC (33816, nr. 14); 

  • -de motie-Schouw over het meten, monitoren en waarborgen van de kwaliteit van het toezicht (33816, nr. 15); 

  • -de motie-Schouw/Van der Steur over in kaart brengen van effecten en kwaliteit van het toezicht vijftien jaar na invoering (33816, nr. 16). 

(Zie vergadering van 11 september 2014.) 

In stemming komt de motie-Kooiman/Schouw (33816, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van der Steur/Recourt (33816, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van der Steur/Recourt (33816, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouw/Van der Steur (33816, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouw (33816, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Schouw/Van der Steur (33816, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.