6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toestemming te verlenen tot het houden van wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op: 

  • -woensdag 15 oktober van 19.00 tot 23.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) (33978) en over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) (34017); 

  • -maandag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor 2015; 

  • -maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting OCW voor 2015. 

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 25424-247;32011-30;27565-127;33910-9;28286-746;30952-157;33473-6;29398-414;29544-527;29544-522;31753-82;32757-102;31322-251;31322-241;31293-209. 

Ook stel ik voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 33891-37;33891-49;2014Z15196;33891-36;33891-82;24170-147;30597-465;33891-78;33891-67;33891-113;25268-90;31016-79;33891-138;33891-171;33891-158;31839-413;2014Z16136;29248-273;2014Z14513;31568-144;31839-412;31839-410;31839-406;2014Z13439;31839-405;31839-403;31839-401;29689-544;29689-492;29689-502;29689-540;29214-69;34000-XVI-6;29517-86;25424-248;2014Z15833;2014Z15431;2014Z15295;2014Z15214;2014Z14648;2014Z14574;33891-16;33891-18;28828-72;25268-85;33750-XVI-104;25268-84;2014Z17015;32670-90;33450-23;33576-18;33576-17;2014Z12070;2014Z11784;33576-15;2014Z10197;30825-211;30825-210;33576-14;33576-13;33576-12;2014Z05476;27625-315;32670-87;30862-95;33576-10;2013Z23457;30195-43;33576-9;30825-197;2013Z15145;33576-4;33576-5;33576-1;32336-29;2014Z15221;31239-178;29023-173;29023-172;31510-49;29023-168;29023-147;29023-166;30196-222;28286-748;28625-215;33037-131;27428-287;33750-XIII-129;22112-1877;2014Z14329;33043-32;32813-89;30826-35;2014Z00640;30196-194;29446-88;33930-F-1;33930-XIII-1;21501-07-1173;21501-07-1171;34002-6;33752-77;2014Z15757;33462-10;31066-213;2014Z14717;33489-20;32545-21;2014Z15423;33750-44;22112-1887;21501-03-77;21501-07-1167;32013-82;21501-07-1165;21501-07-1170;27863-57;32013-75;27863-56;32013-74;2014Z16472;34030-1;33411-3;21501-33-489;21501-33-490;21501-08-524;33858-17;21501-33-503;33858-28;21501-33-505;21501-33-500;27838-11;31757-54;27838-10;33576-16;31757-52;32660-60;33926-1;32127-198;29398-416;28694-118;29665-204;2014Z14545;23645-578;2014Z15301;2014Z14566;22026-464;22026-463;22026-453;22026-460;22026-456;22026-458;22026-461;22026-457;28663-59;28663-58;28663-55;2014Z16677;21501-34-231;21501-34-232;21501-34-234;31288-405;2014Z16278;32637-126;32637-133;32637-116;31521-65;33400-VIII-116;31521-68;31293-138;31293-131;31293-112;31289-134;2012Z06364;31700-VIII-184;33750-VIII-63;32500-VIII-184;31135-28;2014Z02994;33400-VIII-164;33495-57;33650-37;33750-VIII-119;31497-137;34000-VIII-4;31524-213;24724-122;24724-133;30079-49;24724-132;33400-VIII-120;31289-185;30234-67;30234-65;33400-VIII-152;31524-214;33187-39;33187-40;33187-41;31524-183;22112-1828;31524-209;31524-210;31524-212;31524-207;33880-3;31288-395;32820-97;31482-90;32156-50;29362-236;22112-1872;32156-52;2014Z13342;32820-112;32820-111;32820-110;22112-1659;33863-31;2014Z16696;2014Z15198;26448-525;26448-523;26448-524;26448-514;2014Z15463;2014Z15125;33853-14;29544-546;32824-73;32824-68;26448-522;26448-520;26448-519;26448-521;26448-518;32851-6;26448-517;24587-599;21501-20-913;24587-602;24587-601;19637-1889;24587-598;2014Z16543;32859-16;32317-250;34000-11;2014Z15897;31753-86;33974-3;29517-84;29517-85;33552-12;26956-197;29628-452;29517-83;25124-73;33763-39;29517-82;29517-80;29517-81;29668-39;33750-VI-127;2014Z10884;2014Z13977;2014Z14450;33750-IV-39. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Weyenberg. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Op 10 september heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van SZW over de ziektewet voor tijdelijk personeel. Hierbij een rappel. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mevrouw Karabulut, die zo te horen iets onder haar leden heeft. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik zal u maar niet laten horen wat er mis is. Wat wij vreesden met de introductie van de Participatiewet van staatssecretaris Klijnsma, wordt nu bewaarheid. Honderden arbeidsgehandicapten met tijdelijke contracten voor de sociale werkvoorzieningen worden werkloos en arm. Zij moeten honderden euro's inleveren. Dit was natuurlijk nooit de bedoeling en ik wil hierover graag een debat met de staatssecretaris. 

De voorzitter:

Helder, dank u wel. We zullen zien of daar meer belangstelling voor bestaat. 

De heer Potters (VVD):

Het is goed om duidelijk te krijgen waar het artikel over gaat, dus ik steun het verzoek voor een brief. Het is voor gemeenten goed om te weten wat precies de criteria zijn. Laten we later in een AO de discussie voeren over de Participatiewet. 

De voorzitter:

Dus alleen steun voor een brief. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik heb met enige verbazing het bericht gelezen. Ook ik heb behoefte aan een brief op korte termijn. Daarna zal ik afwegen of ik het debat steun. Ik krijg in de brief ook heel graag een reactie op het bericht dat gemeenten eigenlijk een dief van de eigen portemennee zijn bij het verlengen van tijdelijke contracten. 

De voorzitter:

Een brief, geen debat. 

De heer De Graaf (PVV):

Ik sluit mij aan bij de vorige sprekers. 

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld omdat wij van veel wethouders horen dat zij losse contracten omzetten in vaste contracten. Ik zou daar graag snel een antwoord op krijgen en dat delen met de rest van de Kamer. Na de komst van de brief en de antwoorden op onze schriftelijke vragen, zien wij wat wij verder doen. Wij maken ons grote zorgen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ook steun voor een brief. Het zou goed zijn dat wij dat via de commissie laten lopen, zodat er nog specifieke vragen van andere fracties aan toegevoegd kunnen worden. Ik wil de brief graag binnen anderhalve week hebben of aan het eind van het herfstreces. Dan is er in mijn fractie ongetwijfeld bereidheid om zo snel mogelijk een AO te organiseren, zeker gezien de drukke plenaire agenda. 

De voorzitter:

Heel goed, steun voor een brief, maar geen steun voor een debat. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Dan is het woord aan de heer Wilders. 

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Volgende week staat een debat over de nog steeds durende nasleep van de moord op Theo van Gogh gepland. Op 25 september heb ik met Kamerbrede steun de wens uitgesproken om een vervolgbrief te krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken, omdat er in het eerste briefje dat hij naar de Kamer stuurde eigenlijk niets stond. Ik zou u willen vragen om een rappel te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken om deze brief naar de Kamer te sturen, en wel bij voorkeur voor morgen 12 uur. 

De voorzitter:

Helder. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Samen met mijn collega's Oskam en Segers heb ik vragen gesteld over de komst van de radicale prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangezien hij binnen een paar dagen komt, zou ik graag willen dat de schriftelijke vragen daarover, die er ook over gaan of het handig is om hem toe te laten, voor morgen 11.00 uur worden beantwoord, zodat we daarna kunnen bezien wat we doen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb een klein aanvullend en onverwacht verzoekje. We hebben al maanden de plenaire behandeling van het belastingverdrag met Duitsland op de agenda staan. Ik verzoek u om te kijken of u dat ook volgende week kunt inplannen, want anders gaat de Eerste Kamer het, naar wij begrijpen, niet behandelen. Het zou goed zijn geweest als dit al zes weken gepland was. 

De voorzitter:

We zullen kijken wat wij voor u kunnen doen. Er zijn geen garanties. 

Ik geef het woord aan de heer Voordewind van de fractie van de ChristenUnie. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Morgenochtend hebben wij een AO over Syrië. Ik zou alvast een vooraankondiging willen doen van een VAO naar aanleiding van dat AO. Dat zou dan morgen in de namiddag moeten worden gehouden als dat enigszins kan, met aansluitend stemmingen. 

De voorzitter:

Dat betekent dat wij morgen gaan stemmen. Dat is bij dezen genoteerd. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het is een vooraankondiging. 

De voorzitter:

Het is een vooraankondiging, maar als het allemaal doorgaat, gaan wij inderdaad stemmen. De heer Omtzigt daar nog over? 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun daarvoor. Echter, het AO is al in de morgen afgelopen, dus ik hoop dat we een kwartier na afloop van dat AO de stemmingen kunnen houden, zodat mensen die na de middagvergadering weg moeten, zoals een Kamerdelegatie die naar Berlijn gaat, gewoon bij die stemmingen kunnen zijn. 

De voorzitter:

Daar kunnen we geen garanties voor geven. 

Dan de heer Sjoerdsma van D66, de laatste deelnemer aan deze regeling. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Gisteren stond mijn fractievoorzitter hier om zich te beklagen dat Kamervragen stelselmatig te laat worden beantwoord. Ik heb nu zelf ook zo'n geval aan de hand waarin ik niet een serie Kamervragen maar één Kamervraag heb gesteld, en wel op 10 september. Ik kan die vraag ook wel voorlezen: "Waarom heeft Nederland niet meegedaan met het formele protest van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland tegen recente landonteigening van de Israëlische regering op de westelijke Jordaanoever?" Ik zou graag nog deze week antwoord krijgen, ofwel uitleg waarom dat antwoord nog niet kan worden verkregen. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Tot zover de regeling van werkzaamheden. Alle deelnemers van harte bedankt. 

Naar boven