Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 50, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ( 33417, nrs. 16 tot en met 19 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

In de loge zit mevrouw Pia Sprong. Mevrouw Sprong is kunstenares. Zij zal vandaag tekeningen van onze vergadering maken en die via Twitter verspreiden. Ik neem aan dat iedereen dat leuk vindt. Van harte welkom, mevrouw Sprong.