Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 106, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Reactie op uitspraken van de minister van Financiën in het Financieel Dagblad over mogelijk nieuwe steun aan Griekenland - 21501-07-1080

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op uitspraken van de minister van Financiën in het Financieel Dagblad over mogelijk nieuwe steun aan Griekenland - 21501-07-1080

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhaving van de Europese cabotageregels voor het wegvervoer - 21501-33-431

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handhaving van de Europese cabotageregels voor het wegvervoer - 21501-33-431

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de notitie van de commissie-Meijers inzake EU-informatievoorziening aan nationale parlementen - 22112-1670

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de notitie van de commissie-Meijers inzake EU-informatievoorziening aan nationale parlementen - 22112-1670

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding tussenrapportage "Inspecties van PGS 29 opslagtanks bij Brzo-bedrijven" - 26956-170

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding tussenrapportage "Inspecties van PGS 29 opslagtanks bij Brzo-bedrijven" - 26956-170

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de behoeftestellingsfase van het project "ESSM Block II: deelneming internationaal ontwikkelingstraject" - 27830-112

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de behoeftestellingsfase van het project "ESSM Block II: deelneming internationaal ontwikkelingstraject" - 27830-112

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Drugsbestrijding op Schiphol en het Schipholteam - 28192-47

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Drugsbestrijding op Schiphol en het Schipholteam - 28192-47

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts - 28286-648

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts - 28286-648

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bilaterale programma's voor het maatschappelijk middenveld in Rwanda - 29237-158

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bilaterale programma's voor het maatschappelijk middenveld in Rwanda - 29237-158

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren- 29325-64

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang beleid maatschappelijke opvang en zwerfjongeren- 29325-64

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies over de periodieke herkeuringseis rijgeschiktheid in geval van autisme - 29398-377

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies over de periodieke herkeuringseis rijgeschiktheid in geval van autisme - 29398-377

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op openstaande spoortoezeggingen - 29893-155

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op openstaande spoortoezeggingen - 29893-155

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidietoekenning aan de Oorlogsgravenstichting - 30139-120

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Subsidietoekenning aan de Oorlogsgravenstichting - 30139-120

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Verduurzamingsagenda en het Basisdocument monitoring verpakkingen - 30872-148

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Verduurzamingsagenda en het Basisdocument monitoring verpakkingen - 30872-148

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de IAEA trainingsbijeenkomst/-workshop over "Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM)" te Petten, Nederland, van 7 tot 11 oktober 2013; Wenen, 26 april 2013 - 30952-126

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefwisseling houdende een verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de IAEA trainingsbijeenkomst/-workshop over "Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM)" te Petten, Nederland, van 7 tot 11 oktober 2013; Wenen, 26 april 2013 - 30952-126

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen bij de Vrije Universiteit - 31288-349

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen bij de Vrije Universiteit - 31288-349

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-165

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-165

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie - 31293-181

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie - 31293-181

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Segregatie in het basisonderwijs - 31293-182

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Segregatie in het basisonderwijs - 31293-182

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over onderzoeksrapport "Schooladviezen en onderwijsloopbanen" - 31293-183

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over onderzoeksrapport "Schooladviezen en onderwijsloopbanen" - 31293-183

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-109

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Positie en specifieke bekostiging van het praktijkonderwijs - 31497-109

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek "carbon accounting" PBL en Alterra - 31793-78

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek "carbon accounting" PBL en Alterra - 31793-78

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector - 32013-35

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsvisie Nederlandse bankensector - 32013-35

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL - 32013-36

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL - 32013-36

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie inzake mogelijke gifgasaanvallen in Syrië - 32623-103

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie inzake mogelijke gifgasaanvallen in Syrië - 32623-103

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Syrië. Analyse van de Amerikaanse regering over het gebruik van chemsiche wapens in Damascus - 32623-104

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Syrië. Analyse van de Amerikaanse regering over het gebruik van chemsiche wapens in Damascus - 32623-104

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 31 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het advies van de Externe Volkenrechtelijk Adviseur inzake een interventie in Syrië - 32623-105

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het advies van de Externe Volkenrechtelijk Adviseur inzake een interventie in Syrië - 32623-105

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak Veiligheid kleine bedrijven - 32637-74

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak Veiligheid kleine bedrijven - 32637-74

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van de acties uit het Techniekpact - 32637-75

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkwijze en het werkprogramma van de uitvoering van de acties uit het Techniekpact - 32637-75

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over de Startbeslissingen A58 Eindhoven – Tilburg en N65 Vught - Haaren - 33400-A-113

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording op vragen commissie over de Startbeslissingen A58 Eindhoven – Tilburg en N65 Vught - Haaren - 33400-A-113

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES - 33400-IV-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarrapportage College financieel toezicht BES - 33400-IV-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding samenwerkingsmiddelen Caribisch deel van het Koninkrijk en bestuurlijke ontwikkelingen Bonaire - 33400-IV-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besteding samenwerkingsmiddelen Caribisch deel van het Koninkrijk en bestuurlijke ontwikkelingen Bonaire - 33400-IV-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nazending tussentijdse rapportage aan het VN-mensenrechtencomité - 33400-V-158

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nazending tussentijdse rapportage aan het VN-mensenrechtencomité - 33400-V-158

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken EU richtlijnvoorstel maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer - 33601-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken EU richtlijnvoorstel maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer - 33601-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Evaluatie beleidskader Longstay Forensische Zorg - 33628-3

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Evaluatie beleidskader Longstay Forensische Zorg - 33628-3

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 02 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Beantwoording vragen commissie over het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek (Kamerstuk 33269, nr. 3) - 2013Z16514

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 03 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het rapport Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid: vervolgonderzoek (Kamerstuk 33269, nr. 3) - 2013Z16514

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 03 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van de leden Van Hijum en Agnes Mulder over ruimte voor Kredietunies - 33704

Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum - 19 juli 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.