Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 98, pagina 7990

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten geleide van een onderzoeksvoorstel aan de Algemene Rekenkamer over afbouw van gesloten standaarden en introductie van open source software bij de Rijksoverheid (26643, nr. 165).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.