54ste vergadering

Donderdag 12 februari 1998

10.15 uur

Voorzitter: Zijlstra

Tegenwoordig zijn 100 leden, te weten:

Adelmund, Aiking-van Wageningen, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Bolkestein, Van Boxtel, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Van den Doel, Doelman-Pel, Essers, Feenstra, Gabor, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, De Haan, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Hendriks, Hoekema, Van Hoof, Hoogervorst, Ten Hoopen, Huys, Janmaat, Jeekel, A. de Jong, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Koekkoek, De Koning, Lambrechts, Lansink, Liemburg, Van der Linden, Luchtenveld, Marijnissen, Mateman, Meyer, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Passtoors, Van der Ploeg, Rabbae, Rehwinkel, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Schuurman, Sipkes, Van der Stoel, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Valk, Ter Veer, Verbugt, Verhagen, Versnel-Schmitz, Verspaget, Visser-van Doorn, Vliegenthart, Van der Vlies, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wagenaar, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Van Wingerden, Witteveen-Hevinga, Woltjer, Ybema, Van Zijl en Zijlstra,

en de heren Zalm, minister van Financiën, Melkert, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Scheltema-de Nie, wegens verblijf buitenslands;

Hofstra, Van Heemst, Oudkerk, H. Vos en Van Zuijlen, wegens bezigheden elders;

Van der Hoeven, Schutte, Dijksma en Wallage, wegens bezigheden elders, alleen voor de middagvergadering.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ik feliciteer de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met zijn verjaardag. Het is dus een bijzondere dag voor hem. Ik wens hem ook namens de Kamer van harte geluk.

Naar boven