1

Dinsdag 13 oktober 2020

Aanvang 13:30 uur

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 49 leden, te weten:

Arbouw, Backer, Beukering, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Van Dijk, Dittrich, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Frentrop, Gerbrandy, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Nicolaï, Nooren, Otten, Van Pareren, Pouw-Verweij, Prins-Modderaar, Recourt, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Van Strien, Teunissen, Veldhoen, Vos, De Vries en Van Wely,

en de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, en mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

alsmede mevrouw Dik-Faber, lid Tweede Kamer, mevrouw Van Eijs, lid Tweede Kamer en mevrouw Kuiken, lid Tweede Kamer.

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 13 oktober 2020.

Ik heet de leden, de medewerkers, de initiatiefnemers van het initiatiefwetsvoorstel Wet erkenning Nederlandse gebarentaal, waarover wij zo dadelijk stemmen, te weten mevrouw Kuiken, mevrouw Dik-Faber en mevrouw Van Eijs, alsmede de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt, van harte welkom.

Naar boven