10 Mededelingen

De voorzitter:

Ik meld de leden dat de commissievergadering Binnenlandse Zaken van hedenmiddag, die was gepland om 17.45 uur, in verband met dit plenaire debat is verplaatst naar 19.00 uur.

Ik kijk even naar de indieners en de minister. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven