7 Stemming Publieke mediadienst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34264). 

De voorzitter:

Er is gevraagd om een hoofdelijke stemming. 

(Zie vergadering van 8 maart 2016.) 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

Vóór stemmen de leden: Postema, Prast, Rinnooy Kan, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Stienen, Strik, Van de Ven, Verheijen, Vos, Vreeman, Backer, Barth, Beuving, Bikker, Bredenoord, Broekers-Knol, Bruijn, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester, Ganzevoort, De Graaf, De Grave, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Knip, Krikke, Kuiper, Lintmeijer en Pijlman. 

Tegen stemmen de leden: Van Rij, Van Rooijen, Ruers, Van Strien, Teunissen, De Vries-Leggedoor, Van Weerdenburg, Wezel, Atsma, Van Bijsterveld, Brinkman, Dercksen, Don, Elzinga, Faber-van de Klashorst, Flierman, Gerkens, Van Hattem, Hoekstra, Van Kesteren, Knapen, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Meijer, Nagel, Oomen-Ruijten en Popken. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 39 tegen 30 stemmen is aangenomen. 

De vergadering wordt van 14.01 uur tot 14.07 uur geschorst. 

Naar boven