2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik open de vergadering. De Voorzitter is nog even opgehouden bij de uitreiking van de Militaire Willems-Orde. Ik neem haar zolang waar. 

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Martens, Van Apeldoorn, Swagerman en Markuszower, wegens verblijf buitenslands; 

Rombouts, wegens persoonlijke omstandigheden. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven