Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 11, item 6

6 Stemming Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33872). 

(Zie vergadering van 1 december 2015.) 

De voorzitter:

Mijnheer Kuiper, waarover wilt u het hebben? 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Volgens mij hebt u zo-even een hamerstuk toegevoegd aan de lijst met hamerstukken. 

De voorzitter:

Nee. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Is dat niet het geval? Ik vroeg u daarna of dat een hamerstuk was. 

De voorzitter:

Welk wetsvoorstel hebt u op het oog? 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Wetsvoorstel 33089. Daarover is vanochtend in een commissie gesproken. Ben ik abuis? Ik vroeg het net en toen zei u dat het als hamerstuk zou worden toegevoegd. 

De voorzitter:

Nee. Dat komt volgende week. We hebben het gehad over de verordeningen over het huwelijksvermogensrecht enzovoort. Dat is een hele lijst. Die kan ik wel oplezen, maar die verordeningen hebben niet de nummers die u bedoelt. Net hebben we twee hamerstukken behandeld, te weten die met de dossiernummers 34275 en 34262. Bij wetsvoorstel 34275 is aantekening gevraagd door de fractie van de PVV. 

Dan kunnen wij nu gaan stemmen. Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.