2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Schouwenaar en Schnabel, wegens bezigheden elders; 

Knip, wegens het bijwonen van de Parlementaire Assemblee van de NAVO. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven