Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 4, item 2

2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

De Boer, wegens verblijf buitenslands, in verband met deelname aan het IPU-congres; 

Van Kappen, wegens verblijf buitenslands, in verband met deelname aan de Parlementaire NAVO-Assemblee; 

Slagter-Roukema, wegens verblijf buitenslands; 

Engels, wegens bezigheden elders; 

Holdijk en Duthler, wegens ziekte. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter:

Ingekomen en door mij aanvaard, zijn berichten van verhindering van de volgende bewindspersonen: 

  • -de minister van Financiën, in verband met de vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken tot 18.30 uur; 

  • -de minister van Infrastructuur en Milieu in verband met deelname aan de HELP-bijeenkomst in Washington; 

  • -de staatssecretaris van Economische Zaken, in verband met de vergadering van de Landbouw- en Visserijraad tot 18.30 uur; 

  • -de minister van Economische Zaken, wegens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer vanaf 16.15 uur. Hij zal na afloop van dat debat hier terugkeren; 

  • -de minister van Defensie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, wegens een debat over de bescherming van tolken in de Tweede Kamer vanaf 20.00 uur; 

  • -de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Zij zal wegens een overleg op het gebied van de luchtvaart een uur later van de dinerpauze terug in de Kamer zijn; 

  • -de minister van Buitenlandse Zaken. Hij zal wegens verplichtingen in Brussel, in verband met de afronding van de voordracht van de nieuwe Europese Commissie, de Kamer voor het einde van de eerste termijn moeten verlaten; 

  • -de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om gezondheidsredenen. 

Ook zal een aantal bewindspersonen kort afwezig zijn wegens verplichtingen in de Tweede Kamer in verband met het vragenuur.