Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 18, item 1

1

Dinsdag 7 februari 2012

Aanvang 12.00 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten:

Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Van Dijk, Dupuis, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klever, Knip, Koffeman, Koole, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Nagel, Noten, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Slagter-Roukema, Smaling, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra, Vos, De Vries en De Vries-Leggedoor,

en mevrouw Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Kox, wegens verblijf buitenslands in verband met verplichtingen voor de Raad van Europa;

Machiel de Graaf en Duthler, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Een aantal leden is nog niet gearriveerd, omdat zij op allerlei plaatsen in Nederland vastzitten in treinen die zijn gestrand. Het gaat om kapotte bovenleidingen en wat dies meer zij. Ik kreeg een met de iPad gestuurd berichtje van mevrouw De Vries: "Ik sta in ieder geval samen met René van der Linden midden in een weiland stil met de trein. De bovenleiding is stuk. Ik heb er al een treinreis van ongeveer vijf uur opzitten, maar weet zeker dat ik 12.00 uur niet haal". Dat is dus een voorbeeld.

We hopen dat onze collega s uiteindelijk hier nog zullen arriveren. De suggestie om hen met taxi s op te halen, werkt ook niet, want mensen mogen om veiligheidsredenen de trein niet uit als die stilstaat. Dat heeft dus ook geen zin.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Aan de orde is een brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking aan de voorzitter van de Eerste Kamer, houdende het advies om de artikel 100-brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie d.d. 30 september 2011 inzake de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Sudan voor kennisgeving aan te nemen. De brief met bijlage ligt in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie BDO heeft verenigd.